Регистър на издадените сертификати за съответствие на системите за управление на качеството на търговски дружества с изискванията на определен модел на съюзните публикации за осигуряване на качеството на НАТО AQAP

 1.  

“Бългериън Милитъри Манюфекчъринг Груп” ЕООД

гр. София

 

№ 171

Издаден на 11.10.2018 г.

Валиден до

10.10.2020 г.

 

AQAP 2110

Управление на възлагателното производство на продукти, свързани с отбраната.

 1.  

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД

гр. Велико Търново

№ 172

Издаден на 07.11.2018 г.

Валиден до

06.11.2020 г.

AQAP 2110

Проектиране, производство, модернизация и ремонт на изделия с военно предназначение.

 1.  

„МТГ ДЕЛФИН” АД

гр. Варна

№ 173

Издаден на 15.11.2018 г.

Валиден до

14.11.2020 г.

AQAP 2110

Кораборемонт, проектиране, строителство и преустройство на кораби с общо и специално предназначение, с водоизместване до 18000 m. Производство, монтаж, ремонт и безразрушаващ контролна корпусни конструкции, изделия, тръбопроводи, корабни машини, механизми и системи с общо и специално предназначение.

 1.  

„ЛЕМА ТРЕЙДИНГ” ЕООД

гр. София

№ 174

Издаден на 20.11.2018 г.

Валиден до

19.11.2020 г.

 

AQAP 2110

Инженеринг, системна интеграция, доставка и инсталиране на сателитни, безжични и наземни телекомуникационни системи, локални мрежи, електронни системи за сигурност, системи за мълниезащита, заземяване и защита от пренапрежение и структурни кабелни системи.

 1.  

„ЕМКО” ООД

гр. София

№ 175

Издаден на 28.11.2018 г.

Валиден до

27.11.2020 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, разработване, производство, ремонт и доставка на продукция с военно предназначение.

 1.  

“СЕКНЕТ” АД

гр. София

№ 176

Издаден на 10.12.2018 г.

Валиден до

09. 12. 2020 г.

AQAP 2110

Проектиране, разработване, производство, ремонт и доставка на продукция с военно предназначение.

 1.  

„АРСЕНАЛ” АД

гр. Казанлък

№ 177

Издаден на 08.02.2019 г.

Валиден до

07.02.2021 г.

 

AQAP 2110

Проектиране и производство на въоръжение, боеприпаси и елементи за тях.

 1.  

„ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ” ООД

гр. София

№ 178

Издаден на

01.03. 2019 г.

Валиден до

28.02.2021 г.

 

AQAP 2110

Извършване на техническо обслужване и капитален ремонт на вертолети, агрегати, системи и оборудване за тях. Проектиране и производство на резервни части, използвани в процеса на капитален ремонт.

 1.  

“БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР” ЕАД

гр. Варна

№ 179 / заменен

Издаден на 21.06.2018 г.

Валиден до

20. 06. 2020 г.

AQAP 2110

Разработване на правила за класификация на кораби в управлението. Класификационни и конвенционни освидетелствания на кораби и инспекции на промишлени продукти.

 1.  

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪЛ СЪПЛАЙ” АД

гр. София

№ 180

Издаден на 07.03.2019 г.

Валиден до

06.03.2021 г.

 

AQAP 2110

Инженеринг, системна интеграция, доставка и инсталиране на сателитни, безжични и наземни телекомуникационни системи, локални мрежи, електронни системи за сигурност, системи за мълниезащита, заземяване и защита от пренапрежение и структурни кабелни системи.

 1.  

КРЗ „ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД

гр. Варна

№ 181

Издаден на 22.05.2019 г.

Валиден до

21.05.2021 г.

 

AQAP 2110

Комплексен ремонт, модернизация на подводни и надводни военни и граждански плавателни съдове и съоръжения; проектиране, производство и ремонт на корабна и обща машиностроителна продукция; строителство на малотонажни плавателни съдове с общо и специално предназначение.

 1.  

АВИОНАМС” АД,

гр. Пловдив

№ 182

28.05. 2021 г.

AQAP 2110

Ремонт на летателни апарати и авиационни двигатели, проектиране и производство на резервни части за тях.

 1.  

„БЪЛГЕРИЪН МИЛИТЪРИ МАНЮФЕКЧЪРИНГ ГРУП” ЕООД,

гр. София

№ 184

Заменя  № 171

Издаден на 11.10.2019 г.

Валиден  до

10.10. 2020 г.

AQAP 2110

Управление на възлагателно производство на продукти, свързани с отбраната..

 1.  

„ИНСА” ЕООД,

гр. Раковски

№ 185

Издаден на 05.07.2019 г.

Валиден до

04.07. 2021 г.

AQAP 2110

Разработване, производство и доставка на моторни, корабни, трансмисионни, хидродинамични, хидравлични, турбинни, трансформаторни, редукторни масла, спирачна течност, адблу и антифризи..

 1.  

„СЕКНЕТ” ЕАД,

гр. София

№ 186 / преиздаден

Заменя № 176

Издаден на 10.12.2018 г.

Валиден до

09.12. 2020 г.

AQAP 2110

Проектиране, разработване, производство, ремонт и доставка на продукция с военно предназначение.

 1.  

“ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА” ЕООД

с. Ковачевец

№ 187

Издаден на 09.08.2019 г.

Валиден до

08.08.2021 г.

 

AQAP 2110

Производство на взриватели, детайли и възли за боеприпаси.

 1.  

“СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС”  АД

гр. София

№ 188

Издаден на 24.09.2019 г.

Валиден до

23.09.2021 г.

 

AQAP 2110

 Проектиране, разработване, производство, изпитване, контрол и управление на проекти за доставка на военна и специална техника, въоръжения и технологии, стоки и оборудване с двойно предназначение.

 1.  

“ДУНАРИТ”  АД

гр. Русе

№ 189

Издаден на 27.09.2019 г.

Валиден до

26.09.2021 г.

 

AQAP 2110

Проектиране и производство на: авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси и промишлени взривни вещества, пласмасови и метални детайли, инструментална екипировка ( шприцформи, пресформи и щанци). Делабориране ( утилизация) на боеприпаси.

 1.  

“МОНБАТ”  АД

гр. Монтана

№ 190

Издаден на 27.09.2019 г.

Валиден до

26.09.2021 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, производство и доставка на стартерни, стационарни и полутракционни акумулаторни батерии за граждански и специални цели.

 1.  

“МАК - В”  ЕООД

гр. Габрово

№ 191

Издаден на 17.10.2019 г.

Валиден до

16.10.2021 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, разработване и производство на военни облекла, униформени облекла, спортни облекла и домашен текстил.

 1.  

“БАЛКАНТЕЛ”  ООД

гр. София

№ 192

Издаден на 15.11.2019 г.

Валиден до

14.11.2021 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, доставка, изграждане и инсталационни дейности, техническа поддръжка и ремонт та телекомуникационни системи, системи за радиоразпръскване, железопътни системи за сигнализация, електронно, измервателно и калибрационно оборудване. Производство на телекомуникационни системи, електронно и радиооборудване.

       22.

„АРКУС” АД

гр. Лясковец

№ 193

Издаден на 28.11.2019 г.

Валиден до

27.11.2021 г.

 

AQAP 2110

Проектиране и производство на боеприпаси среден калибър за автоматични оръдия  и гранатомети, взриватели за боеприпаси среден калибър, артилерийски, танкови и минометни изстрели, пистолети, револвери и гранатомети.

        23.

„ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП” АД

гр. Панагюрище

№ 194

Издаден на 11.12.2019 г.

Валиден до

10.12.2021 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, разработване и производство на оптични, оптикоелектронни, оптикомеханични, лазерни и термовизионни технологии, продукти и системи, вкл. продукти за дневно, нощно и термовизионно наблюдение, инструментална и технологична екипировка, нестандартно оборудване за отбраната и сигурността и такова с гражданско предназначение. Доставка, проектиране, изграждане, инсталиране, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на интегрирани системи за конвенционално и специализирано (оборудване за отбрана и сигурност) видеонаблюдение и мониторинг вкл. стационарни и мобилни наблюдателни системи, системи за контрол на достъп, дистанционно управляеми летателни системи, системи за откриване на горски пожари и механично оборудване на автомобили със специално предназначение.

 

        24.

“КРЗ ОДЕСОС” АД

гр. Варна

№ 195

Издаден на 13.12.2019 г.

Валиден до

12.12.2021 г.

 

AQAP 2110

Ремонт на плавателни съдове до 70 000  dwt  в док и до 150 000 dwt          на кей.

       25.

“АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

гр. София

№ 196

Издаден на 22.01.2020 г.

Валиден до

21.01.2022 г.

 

AQAP 2110

Управление на проекти и възлагателно производство за доставка на военна и специална техника, въоръжения и технологии, стоки и оборудване с двойно предназначение.

        26.

“ПЕРСИ” ООД

гр. София

№ 197

Издаден на 24.01.2020 г.

Валиден до

23.01.2022 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, разработване, асемблиране, доставка, инсталиране и сервиз на хардуер, комплексни решения и системна интеграция в областта на информационните технологии. Доставка на софтуер. Изграждане на комплекси от хардуер и софтуер, високопроизводителни и непрекъсваеми клъстери.

       27.

“МАРС АРМОР” ООД

гр. Костинброд

№ 198

Издаден на 29.01.2020 г.

Валиден до

28.01.2022 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, разработване, производство  и доставка на индивидуални средства за защита от куршуми, осколки и хладно оръжие, както и елементи на балистична защита на транспортни средства и сгради. Изпитване на материали и средства за защита от куршуми, осколки и хладно оръжие.

         28.

“ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД

гр. Русе

№ 199

Издаден на 05.02.2020 г.

Валиден до

04.02.2022 г.

AQAP 2110

Разработване, производство и доставка на моторни, индустриални, турбинни, трасформаторни и други видове масла, металообработващи и охлаждащи течности. Производство и доставка на течности за автомобили.

        29.

„ТЕХНОЛОГИКА” ЕООД

гр. София

№ 200

издаден на 04.02.2020 г., валиден до 03.02.2020 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и системи, включително географски информационни системи. Доставка на софтуер и услуги по бизнес процеси и управление на проекти.

        30.

„ВМЗ” ЕАД

гр. Сопот

№ 201

Издаден на 19.02.2020 г.

Валиден до

18.02.2022 г.

AQAP 2110

Проектиране, разработване, производство, изпитване, съхранение  доставка на военна и специална продукция..

         31.

„СЕЙДЖ ИНОВЕЙШЪНС” ЕООД

гр. Пловдив

№ 203

Издаден на 04.03.2020 г.

Валиден до 03.03.2022 г.

AQAP 2110

Разработване на конструкторска и технологична документация. Проектиране на детайли и възли за военна и специална продукция. Производство, изпитване и контрол на опитни образци.

          32.

„СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС” ООД

гр. Пловдив

№ 204

Издаден на 05.03.2020 г.

Валиден до 04.03.2022 г.

AQAP 2110

Разработване на конструкторска и технологична документация. Проектиране, производство, изпитване, контрол и доставка на детайли, възли, модули и опитни образци за военна и специална продукция.

         33.

 

“ОПТИКС” АД

гр. Панагюрище

№ 205

Издаден на 10.04.2020 г.

Валиден до 09.04.2022 г.

AQAP 2110

Проектиране, производство, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и сервиз на: оптични изделия (дневни, нощни и термовизионни), интегрирани системи (стационарни и мобилни системи за видеонаблюдение); стационарни и мобилни системи за превенция, откриване, локализиране и потушаване на горски пожари; системи за сигурност) и специализирано оборудвани спасителни  и пожарни автомобили.

         34.

БАЛИСТА” ЕООД

гр Казанлък.

№ 206

Издаден на 08.05.2020 г.

Валиден до 07.05.2022 г.

AQAP 2110

Проектиране, разработване, производство и доставка на оръжия, боеприпаси, пиротехнически състави за гражданско и специално предназначение и пиротехнически изделия..

         35.

„САМЕЛ - 90” АД

гр. Самоков

№ 207

Издаден на 12.06.2020 г.

Валиден до 11.06.2022 г.

AQAP 2110

Проектиране, разработване, производсто и сервиз на изделия и инженерингови системи в областта на телекомуникациите, информационната и телефонна техника, морски и наземни радарни системи и системи за радиопротиводействие, системи за наблюдение и охрана, системи за управление и радиосмутители.Производство на бронирани автомобили или части/възли за тях.

         36.

„ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” ЕАД

гр. София

 

№ 208

Издаден на 07.08.2020 г.

06. 08. 2022 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, разработване, производство и внедряване на радиолокационни, радионавигационни, телекомуникационни, информационни и радио системи; системи за управление; системи за национална, фирмена и персонална сигурност и отбрана; системи за заглушаване на безжични комуникации и импровизирани взривни устройства. Проектиране и изграждане на далекосъобщителни, електрически и оптични кабелни линии, мрежи, системи и съоръжения; системи за видеонаблюдение (мониторинг, проследяване и контрол на подвижни обекти); системи за контрол на достъп и пожароизвестяване; системи за управление при кризи, бедствия и аварии.

Гранционен и извънгаранционен  сервиз. Инсталация, ремонт, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на металдетекторни рамки, рентгенови системи и други източници на йонизиращи лъчения.

         37.

„ТЕРЕМ- ХАН КРУМ” ЕООД

гр. Търговище

№ 209

Издаден на 13.08.2020 г.

Валиден до 12.08.2022 г.

AQAP 2110

Ремонт на бойни танкове, верижни и колесни машини с военно и гражданско предназначение, двигатели, трансмисии и агрегати. Проектиране, и производство на трасмисии, инструментална и технологична екипировка, резервни части за военно оборудване и превозни средства с гражданско предназначение. Ремонт на автобуси, автомобили, булдозери и челни товарачи. Проектиране и производство на надстройки за автомобили. Брониране на автомобили за специално предназначение. Производство на постови бронирани кабини. Проектиране, производство и модернизация на контейнери 20 фута. Проектиране, производство и ремонт на корабно обзавеждане и метални фермени конструкции.

         38.

“КОНТРАКС” АД

гр. София

 

№ 210

Издаден на 29.09.2020 г.

Валиден до

28.09.2022 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, инсталиране и поддръжка на компютърни и телекомуникационни мрежи (LAN, WAN, CIS); Проектиране, инсталиране на системи за сигурност, пожароизвестяване, видеонаблюдение, озвучяване, климатизация и вентилация, контрол на достъпа; Проектиране, разработване, системна интеграция на цялостни информационно-комуникационни системи; Проектиране, изграждане и внедряване на електронни архиви, сканиране и обработка на документи в електронен вид; Асемблиране на компютри; Проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти; Гаранционен и извънгаранционен сервиз.

        39.

“МАК” АД

гр. Габрово

 

№ 211

Издаден на 23.09.2020 г.

Валиден до

22.09.2022 г.

 

AQAP 2110

Проектиране, разработване и производство на памучни, памучен тип тъкани и тъкани със специално предназначение.