ПОКАНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ отправя покана за участие с научноизследователски материали, доклади, анализи и др. в списание „Технологии за отбрана и сигурност“. Темата на броя е: „Big Data Challenges – Situation Awareness and Decision Support“. 
В този брой на списанието, ние възнамеряваме да продължим работата по обсъждането и проучването на въпроса как Big Data Challenges – Situation Awareness and Decision Support могат да подпомогнат военните експерти при изясняване на ситуацията и вземането на по-добри решения.
Заинтересованите автори са поканени да предоставят оригинални коментари (без ограничение) по една или повече от следните теми: Artificial Intelligence; Challenges in Big Data exploration/exploitation; Cyber defence and security; Decision support; Human cognition and perception; Human Factors; Information warfare; Medicine/Genomics; Modelling and simulation; Sensors and electronic technology; Situation Awareness; Visual Analytics; Visualization.
Редактори на броя:
    • д-р Маргарет Варга, Университет Оксфорд (Великобритания)
    • г-н Валери Лавини, Научноизследователска и развойна дейност в отбраната (Канада/правителството на Канада).
Такси за публикуване: Публикуването на приетите документи на списанието JDST е безплатно.
За повече информация: https://www.jdst.eu/call-papers/big-data-challenges-situation-awareness-and-decision-support