Обява за конкурс за длъжността: „Главен експерт” в отдел „Осигуряване на качеството и летателна годност”

Начална дата за подаване на документи: 01.07.2022 г.

Крайна дата: 11.07.2022 г. (включително)