Обхват на ЦИЛ за ТИ

№ по ред

Наименование на изпитваните продукти

Вид на изпитване/ характеристика

Методи за изпитване

(стандарт/валидиран метод)

1

2

3

4

1.

ТЕКСТИЛ

1.1.

Нишки

Прежди и конци

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Количествен състав 

НЕНТП

Приложение №5, раздел II:

- ацетат /някои други влакна

Метод 1 (с ацетон)

- някои протеинови/ някои други влакна

Метод 2 (с хипохлорит)

- вискоза, купро, някои видове модал/ памук

Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид)

- полиамид, найлон/ някои други влакна

Метод 4 (с мравчена киселина)

- ацетат/ някои други влакна

Метод  5 (с бензинов алкохол)

- триацетат/ някои други влакна

Метод 6 (дихлорметан)

- някои влакна от целулоза/ някои други влакна (полиестер)

Метод 7 ( със сярна киселина)

- акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/ някои други влакна Метод 8 (с диметилформамид)
- ацетат/ някои други влакна Метод 10 ( с оцетна киселина)
- коприна/ някои други влакна Метод 11 (със сярна киселина)
- влакна от полипропилен/ някои други влакна Метод 13 ( с ксилол)
-  хлоровлакна / някои други влакна 

Метод 14 (с концентрирана сярна киселина)

Приложение №6: Методи базирани на приложение № 5, раздел II

1.1.2 Линейна плътност  БДС EN ISO 2060
1.1.3 Сила до скъсване БДС EN ISO 2062
1.1.4 Разтегливост до скъсване БДС EN ISO 2062
1.1.5 Устойчивост на обагрянията (цвета) на пране БДС EN ISO 105 C 06

1.1.6 Устойчивост на обагрянията (цвета) на триене

- сухо

- мокро

БДС EN ISO 105 X12

БДС EN 20105 A02

1.1.7 Устойчивост на обагрянията (цвета) на вода

БДС EN ISO 105 E01

БДС EN ISO 20105 A02

1.1.8 Устойчивост на обагрянията (цвета) химическо чистене

БДС EN ISO 105 D01

БДС EN ISO 20105 A02

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тъкани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Количествен състав

НЕНТП

Приложение №5, раздел II:

- ацетат /някои други влакна

Метод 1 (с ацетон)

- някои протеинови/ някои други влакна

Метод 2 (с хипохлорит)

- вискоза, купро, някои видове модал/ памук

Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид)

- полиамид, найлон/ някои други влакна

Метод 4 (с мравчена киселина)

- ацетат/ някои други влакна

Метод  5 (с бензинов алкохол)

- триацетат/ някои други влакна

Метод 6 (дихлорметан)

- някои влакна от целулоза/ някои други влакна (полиестер)

Метод 7 ( със сярна киселина)

- акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/ някои други влакна

Метод 8 (с диметилформамид)

- ацетат/ някои други влакна

Метод 10 ( с оцетна киселина)

- коприна/ някои други влакна

Метод 11 (със сярна киселина)

- влакна от полипропилен/ някои други влакна

Метод 13 ( с ксилол)

-  хлоровлакна / някои други влакна

Метод 14 (с концентрирана сярна киселина)

Приложение №6: Методи базирани на приложение № 5, раздел II

1.2.2 Широчина и дълбочина

БДС EN 1773

1.2.3 Брой нишки на единица дължина:

- основа

- вътък

БДС EN 1049-2

1.2.4 Сила при опън

- основа

- вътък

БДС EN ISO 13934-1

1.2.5 Разтегливост при опън

- основа 

- вътък

БДС EN ISO 13934-1

1.2.6 Сила на раздиране на образец

- основа 

- вътък

БДС EN ISO 13937-2

БДС EN ISO 13937-4

1.2.7 Изменение на размерите при омокряне и сушене

- основа 

- вътък

БДС EN ISO 3759

БДС ISO 7771

1.2.8 Изменение на размерите при пране и сушене

- основа

- вътък 

БДС EN ISO 3759

БДС EN ISO 5077

БДС EN ISO 6330

1.2.9 Устойчивост на претриване

- разрушаване на образеца

- загуба на маса

- оценка на промяната във външния вид

БДС EN ISO 12947-1

БДС EN ISO 12947-1/AC

БДС EN ISO 12947-2

БДС EN ISO 12947-3

БДС EN ISO 12947-3/AC

БДС EN ISO 12947-4

1.2.10 Устойчивост на пилингообразуване

БДС EN ISO 12945-2

1.2.11 Маса на единица площ

БДС EN 12127

1.2.12 Сплитка

БДС 12674

1.2.13 pH на воден екстракт

БДС EN ISO 3071

1.2.14 Съдържание на формалдехид

БДС EN ISO 14184-1

1.2.15 Устойчивост на обагрянията (цвета) на пране

БДС EN ISO 105 06

БДС EN 20105 A02

1.2.16 Устойчивост на обагрянията (цвета) на триене:

- сухо

- мокро

БДС EN ISO 105 X12

БДС EN 20105 A02

1.2.17 Устойчивост на обагрянията (цвета) на химическо чистене

БДС EN ISO 105 D01

БДС EN 20105 A02

1.2.18 Устойчивост на обагрянията (цвета) на вода

БДС EN ISO 105 E01

БДС EN 20105 A02

1.2.19 Устойчивост на обагрянията (цвета) на морска вода

БДС EN ISO 105 E02

БДС EN 20105 A02

1.2.20 Устойчивост на обагрянията (цвета) на пот:

- кисела

- алкална

БДС EN ISO 105 E04

БДС EN 20105 A02

1.2.21 Устойчивост на обагрянията (цвета) на петна от киселини

БДС EN ISO 105 E05

БДС EN 20105 A02

1.2.22 Устойчивост на обагрянията (цвета) на петна от алкалии

БДС EN ISO 105 E06

БДС EN 20105 A02

1.2.23 Устойчивост на обагрянията (цвета) на горещо гладене

БДС EN ISO 105 X11

БДС EN 20105 A02

1.2.24 Устойчивост на проникване на вода БДС EN ISO 811
1.2.25 Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани  БДС EN ISO 4920
1.2.26 Хигроскопичност (влагопоглъщане) БДС 12006
1.2.27 Капилярност БДС 10298

1.2.28 Ъгъл на възстановяване след смачкване

- основа - лице/лице;

опако/опако

- вътък - лице/лице;

опако/опако

БДС EN 22313

1.3.

Нетъкан текстил

1.3.1 Количествен състав

НЕНТП

Приложение №5, раздел II:

- ацетат /някои други влакна Метод 1 (с ацетон)
- някои протеинови/ някои други влакна Метод 2 (с хипохлорит)
- вискоза, купро, някои видове модал/ памук Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид)
- полиамид, найлон/ някои други влакна Метод 4 (с мравчена киселина)
- ацетат/ някои други влакна Метод  5 (с бензинов алкохол)
- триацетат/ някои други влакна Метод 6 (дихлорметан)
- някои влакна от целулоза/ някои други влакна (полиестер) Метод 7 ( със сярна киселина)
- акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/ някои други влакна Метод 8 (с диметилформамид)
- ацетат/ някои други влакна Метод 10 ( с оцетна киселина)
- коприна/ някои други влакна Метод 11 (със сярна киселина)
- влакна от полипропилен/ някои други влакна Метод 13 ( с ксилол)
-  хлоровлакна / някои други влакна

Метод 14 (с концентрирана сярна киселина)

Приложение №6: Методи базирани на приложение № 5, раздел II

1.3.2 Маса на единица площ

БДС EN 29073-1

1.3.3 рН на воден екстракт

БДС EN ISO 3071

1.3.4 Съдържание на формалдехид

БДС EN ISO 14184-1

1.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трикотаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Количествен състав 

НЕНТП

Приложение №5, раздел II:

- ацетат /някои други влакна Метод 1 (с ацетон)
- някои протеинови/ някои други влакна Метод 2 (с хипохлорит)
- вискоза, купро, някои видове модал/ памук Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид)
- полиамид, найлон/ някои други влакна Метод 4 (с мравчена киселина)
- ацетат/ някои други влакна Метод  5 (с бензинов алкохол)
- триацетат/ някои други влакна Метод 6 (дихлорметан)
- някои влакна от целулоза/ някои други влакна (полиестер) Метод 7 ( със сярна киселина)
- акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/ някои други влакна Метод 8 (с диметилформамид)
- ацетат/ някои други влакна Метод 10 ( с оцетна киселина)
- коприна/ някои други влакна Метод 11 (със сярна киселина)
- влакна от полипропилен/ някои други влакна Метод 13 ( с ксилол)
-  хлоровлакна / някои други влакна

Метод 14 (с концентрирана сярна киселина)

Приложение №6: Методи базирани на приложение № 5, раздел II

1.4.2 Маса на единица площ

БДС EN 12127

1.4.3 Здравина на пробиване със сачма

БДС 9585

1.4.4 Изменение на размерите при омокряне и сушене:

- бримков стълб

- бримков ред

 

БДС EN ISO 3759

БДС EN ISO 7771

 

1.4.5 Изменение на размерите при пране и сушене:

- бримков стълб

- бримков ред

БДС EN ISO 3759

БДС EN ISO 5077

БДС EN ISO 6330

 

1.4.6 Устойчивост на претриване:

- разрушаване на образеца

- загуба на маса

- оценка на промяната във външния вид

 

БДС EN ISO 12947-1

БДС EN ISO 12947-1/АС

БДС EN ISO 12947-2

БДС EN ISO 12947-3

БДС EN ISO 12947-3/АС

БДС EN ISO 12947-4

1.4.7 Устойчивост на пилингообразуване

БДС EN ISO 12945-2

1.4.8 рН на воден екстракт

БДС EN ISO 3071

1.4.9 Съдържание на формалдехид

БДС EN ISO 14184-1

1.4.10 Брой бримки на единица дължина и единица площ:

- бримков стълб

- бримков ред

БДС EN 14971

1.4.11 Устойчивост на обагрянията (цвета) на пране

БДС EN ISO 105 C06

БДС EN 20105 A02

1.4.12 Устойчивост на обагрянията (цвета) на триене:

- сухо

- мокро

БДС EN ISO 105 X12

БДС EN 20105 A02

1.4.13 Устойчивост на обагрянията (цвета) на химическо чистене

БДС EN ISO 105 D01

БДС EN 20105 A02

1.4.14 Устойчивост на обагрянията (цвета) на вода

БДС EN ISO 105 E01

БДС EN 20105 A02

1.4.15 Устойчивост на обагрянията (цвета) на морска вода

БДС EN ISO 105 Е02

БДС EN 20105 A02

1.4.16 Устойчивост на обагрянията (цвета) на пот:

- кисела

- алкална

БДС EN ISO 105 Е04

БДС EN 20105 A02

1.4.17 Устойчивост на обагрянията (цвета) на горещо гладене

БДС EN ISO 105 X12

БДС EN 20105 A02

1.5.

Готови изделия

 

 

1.5.1.

 

Изделия плетени

 

1.5.1.1 Означаване на размери

 

БДС 15409

БДС 13639

1.5.1.2 Сила на скъсване на шева (здравина на шева)

БДС 13307

1.5.1.3 Маса на двойка чорапни изделия

БДС 5512 т. 2.1

1.5.2.

Изделия шевни

1.5.2.1 Означаване на размери

 

 

 

 

БДС EN 13402-1

БДС EN 13402-2

БДС EN 13402-3

БДС EN 14

1.5.2.2 Сила на скъсване на шева (здравина на шева)

БДС EN ISO 13935-1

1.5.2.3 Сила на разлепване на подлепващите детайли

БДС 12469

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделия пасмантерийни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.1 Количествен състав 

НЕНТП

Приложение №5, раздел II:

- ацетат /някои други влакна Метод 1 (с ацетон)
- някои протеинови/ някои други влакна Метод 2 (с хипохлорит)
- вискоза, купро, някои видове модал/ памук Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид)
- полиамид, найлон/ някои други влакна Метод 4 (с мравчена киселина)
- ацетат/ някои други влакна Метод  5 (с бензинов алкохол)
- триацетат/ някои други влакна Метод 6 (дихлорметан)
- някои влакна от целулоза/ някои други влакна (полиестер) Метод 7 ( със сярна киселина)
- акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/ някои други влакна Метод 8 (с диметилформамид)
- ацетат/ някои други влакна Метод 10 ( с оцетна киселина)
- коприна/ някои други влакна Метод 11 (със сярна киселина)
- влакна от полипропилен/ някои други влакна Метод 13 ( с ксилол)
-  хлоровлакна / някои други влакна

Метод 14 (с концентрирана сярна киселина)

Приложение №6: Методи базирани на приложение № 5, раздел II

1.5.3.2 Широчина и дължина

БДС EN 1773

1.5.3.3 Здравина и разтегливост до скъсване

БДС 12315

1.5.3.4 Диаметър

БДС 12315

1.5.3.5 Линейна маса

БДС 12315

1.5.3.6 Устойчивост на обагрянията (цвета) на пране:

БДС EN ISO 105 C06

БДС EN 20105 A02

1.5.3.7 Устойчивост на обагрянията (цвета) на триене:

- сухо

- мокро

БДС EN ISO 105 X12

БДС EN 20105 A02

1.5.3.8 Устойчивост на обагрянията (цвета) на химическо чистене:

БДС EN ISO 105 D01

БДС EN 20105 A02

1.5.3.9 Устойчивост на обагрянията (цвета) на вода:

БДС EN ISO 105 Е02

БДС EN 20105 A02

1.5.3.10 Устойчивост на обагрянията (цвета) на пот:

БДС EN ISO 105 Е04

БДС EN 20105 A02

1.6  Цвят  
1.6.1  Текстилни материали (тъкани, нетъкан текстил, трикотаж, готови изделия, изделия пасмантерийни) 1.6.1.1 Спектрален коефициент на отражение, R (от 250 nm до 2000 nm) DIN 5036-3

1.6.1.2 Координати на цвета

(L*, a*, b*,CAB*, hAB, X, Y, Z, x, y)

БДС EN ISO 105-J01
1.6.1.3 CIELAB стойности, L*, a*, b*, Cab, hab БДС EN ISO 105-J01 т. 3.1
1.6.1.4 Стойности за ΔL*, Δa*, Δb*, ΔC*ab, ΔHab, ΔEab БДС EN ISO 105-J01 т. 3.2
1.6.1.5 Устойчивост на обагрянията (цвета) на изкуствена светлина - ксенонова дъгова лампа

БДС EN ISO 105 B02 

БДС EN ISO 105 B04 

БДС EN 20105 A02

2.

КОЖИ

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожи обработени меки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Влага

БДС EN ISO 4684

2.1.2 Екстрахируеми с органични разтворители вещества

БДС EN ISO 4048, метод т. 8.2

2.1.3 рН на воден екстракт

БДС EN ISO 4045

2.1.4 Съдържание на хром VI

БДС EN ISO 17075-1

2.1.5 Паропропускливост/Коефициент на паропропускливост

БДС 6783 т.8 

БДС EN ISO 20344 т.6.6, т. 6.8 

2.1.6 Абсорбция на водни пари

БДС EN 420+A1 т. 6.4

2.1.7 Устойчивост на повреждане при формуване:

- пукане на лицевия слой;

- точка на разкъсване

БДС EN ISO 17693

2.1.8 Дебелина

БДС EN ISO 2589

2.1.9 Удължение при натоварване

БДС EN ISO 3376

2.1.10 Якост на опън

БДС EN ISO 3376

2.1.11 Удължение при скъсване

БДС EN ISO 3376

2.1.12 Здравина (съпротивление) на раздиране

БДС EN ISO 3377-1

БДС EN ISO 3377-2

БДС EN ISO 17696

2.1.13 Якост на раздиране на шев

БДС 12789

2.1.14 Време за проникване на първата капка вода

БДС EN ISO 5403-1

2.1.15 Водопоглъщане

БДС EN ISO 5403-1

БДС EN ISO 20344 т. 6.13

2.1.16 Водопропускливост

БДС EN ISO 5403-1

БДС EN ISO 20344 т. 6.13

2.1.17 Съпротивление (устойчивост) на огъване

БДС EN ISO 5402-1

БДС EN ISO 17694

2.1.18 Устойчивост на обагрянията/апретурата на триене

БДС EN ISO 11640

БДС EN ISO 17700 (метод А)

2.1.19 Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки

БДС EN ISO 15700

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожи обработени твърди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Влага

БДС EN ISO 4684

2.2.2 Екстрахируеми с органични разтворители вещества

БДС EN ISO 4048 метод т. 8.2

2.2.3 Дебелина

БДС EN ISO 2589

2.2.4 Удължение при натоварване

БДС EN ISO 3376

2.2.5 Якост на опън

БДС EN ISO 3376

2.2.6 Удължение при скъсване

БДС EN ISO 3376

2.2.7 Устойчивост на обагрянията/апретурата на триене

БДС EN ISO 11640

2.2.8 Съдържание на хром VI

БДС EN ISO 17075-1

2.2.9 Якост на раздиране на шев

БДС 12789

 

2.2.10 pH на воден разтвор БДС EN ISO 4045

2.3

Обувки (от кожа, текстил, текстил с покритие и комбинация от тях)

2.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готова обувка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Якост на свързване сая/ходило:

- лепен метод;

- лепено-шит метод;

- метод директно леене

 

БДС EN ISO 20344 т. 5.2

БДС EN ISO 17708

БДС 10446 т. 2

БДС EN ISO 20344 т.5.2

БДС EN ISO 17708

2.3.1.2 Антистатичност

БДС EN ISO 20344 т. 5.10 

2.3.1.3 Водоустойчивост готова обувка

ВАЛМИ – 01

БДС EN ISO 20344 т. 5.15.2 

2.3.1.4 Здравина на шев

БДС EN ISO 17697 метод В

2.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сая (горна част)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1 Здравина (съпротивление) на раздиране

БДС EN ISO 3377-1

БДС EN ISO 3377-2

БДС EN ISO 17696

2.3.2.2 Съпротивление (устойчивост) на огъване

БДС EN ISO 17694

2.3.2.3 Време за проникване на първата капка вода

БДС EN ISO 5403-1

2.3.2.4 Водопоглъщане

 

БДС EN ISO 20344 т. 6.13

БДС EN ISO 5403-1

2.3.2.5 Водопропускливост

БДС EN ISO 20344 т. 6.13

БДС EN ISO 5403-1

2.3.2.6 Паропропускливост/ Коефициент на паропропускливост

БДС 6783 т. 8

БДС EN ISO 20344 т. 6.6, 6.8

2.3.2.7 рН на воден екстракт

БДС EN ISO 4045

2.3.2.8 Съдържание на хром VI

БДС EN ISO 17075-1

2.3.2.9 Устойчивост на повреждане при формуване:

- пукане на лицевия слой;

- точка на разкъсване

БДС EN ISO 17693

2.3.2.10 Якост на опън

БДС EN ISO 3376

2.3.2.11 Якост на скъсване и удължение

БДС EN ISO 17706

2.3.2.12 Дебелина

БДС EN ISO 2589

2.3.2.13 Удължение при натоварване 

БДС EN ISO 3376

2.3.2.14 Устойчивост на обагрянията/апретурата на триене

БДС EN ISO 11640

БДС EN ISO 17700 (метод А)

2.3.2.15 Височина на саята БДС EN ISO 20344 т. 6.2
2.3.3  Подплата 2.3.3.1 pH на воден екстракт БДС EN ISO 4045
    2.3.3.2 Съдържание на хром VI БДС EN ISO 17075-1
2.3.3.3 Паропропускливост/ Коефициент на паропропускливост

БДС 6783 т. 8

БДС EN ISO 20344 т. 6.6, т. 6.8

2.3.3.4 Удължение при натоварване БДС EN ISO 3376
2.3.3.5 Якост на опън БДС EN ISO 3376
2.3.3.6 Устойчивост на обагрянията/ апретурата на триене

БДС EN ISO 11640

БДС EN ISO 17700 (метод А)

2.3.3.7 Здравина (съпротивление) на раздиране

БДС EN ISO 3377-1

БДС EN ISO 3377-2

БДС EN ISO 17696

2.3.4

Език

2.3.4.1 Здравина (съпротивление) на раздиране

БДС EN ISO 3377-1

БДС EN ISO 3377-2

БДС EN ISO 17696

2.3.4.2 рН на воден екстракт

БДС EN ISO 4045

2.3.4.3 Съдържание на хром VI

БДС EN ISO 17075-1

2.3.5

Табан

2.3.5.1 Дебелина

БДС EN ISO 2589

БДС EN ISO 20344 т. 7.1

2.3.5.2 Водопоглъщане

БДС EN 22649 метод А

2.3.5.3 Водоотдаване

БДС EN 22649 метод А

2.3.5.4 Съпротивление на изтриване

БДС EN ISO 20344 т. 7.3

БДС EN 12747

2.3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1 Грайферна повърхнина

БДС EN ISO 20344 т. 8.1 

2.3.6.2 Дебелина на ходилото (без грайфера)

БДС EN ISO 20344 т. 8.1 

 

2.3.6.3 Височина на грайферa

БДС EN ISO 20344 т. 8.1

2.3.6.4 Съпротивление на изтриване

БДС EN 12770

БДС ISO 4649

2.3.6.5 Съпротивление (устойчивост) на огъване:

- нарастване на прореза след 30000 цикли;

- поява на пукнатини

БДС EN ISO 20344 т. 8.4.2 

БДС EN ISO 17707 т.7 

2.3.6.5 Твърдост по Шор А

БДС ISO 48-4

2.3.6.6 Плътност на вулканизиран или термопластичен каучук

БДС ISO 2781 метод А

2.4.

Облекло кожено

2.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицева кожа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1 Влага

БДС EN ISO 4684

2.4.1.2 Екстрахируеми с органични разтворители вещества

БДС EN ISO 4048 метод т. 8.2 

2.4.1.3 рН на воден екстракт

БДС EN ISO 4045

2.4.1.4 Съдържание на хром VI

БДС EN ISO 17075-1

2.4.1.5 Време за проникване на първата капка вода

БДС EN ISO 5403-1

2.4.1.6 Водопоглъщане

 

БДС EN ISO 5403-1

БДС EN ISO 20344 т. 6.13 

2.4.1.7 Водопропускливост

БДС EN ISO 5403-1

БДС EN ISO 20344 т. 6.13

2.4.1.8 Дебелина

БДС EN ISO 2589

2.4.1.9 Якост на опън

БДС EN ISO 3376

2.4.1.10 Удължение при натоварване

БДС EN ISO 3376

2.4.1.11 Якост на раздиране на шев

БДС 12789

2.4.1.12 Устойчивост на обагрянията/апретурата на триене

БДС EN ISO 11640

 

2.4.1.13 Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки

БДС EN ISO 15700

 

2.4.1.14 Здравина (съпротивление) на раздиране 

БДС EN ISO 3377-1

БДС EN ISO 3377-2

2.4.2

Кожухарска кожа

2.4.2.1 рН на воден екстракт

БДС EN ISO 4045

2.4.2.2 Съдържание на хром VI

БДС EN ISO 17075

2.4.2.3 Здравина (съпротивление) на раздиране

 

БДС EN ISO 3377-1

БДС EN ISO 3377-2

2.4.3

Готово изделие

Здравина на шевове

БДС EN 13594 приложение C

2.5

Ръкавици кожени

2.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицева кожа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.1 Влага

БДС EN ISO 4684

2.5.1.2 Екстрахируеми с органични разтворители вещества

БДС EN ISO 4048 метод т. 8.2

2.5.1.3 рН на воден екстракт

БДС EN ISO 4045

2.5.1.4 Съдържание на хром VI

БДС EN ISO 17075-1

2.5.1.5 Паропропускливост/ Коефициент на паропропускливост

БДС 6783 т. 8

БДС EN ISO 20344 т. 6.6, т. 6.8

2.5.1.6 Абсорбция на водни пари 

БДС EN 420+A1 т. 6.4 

2.5.1.7 Устойчивост на проникване на вода

БДС EN ISO 5403-1

2.5.1.8 Водопоглъщане

 

БДС EN ISO 5403-1

БДС EN ISO 20344 т. 6.13

2.5.1.9 Водопропускливост

БДС EN ISO 5403-1

БДС EN ISO 20344 т. 6.13

2.5.1.10 Здравина (съпротивление) на раздиране

БДС EN ISO 3377-1

БДС EN ISO 3377-2

2.5.1.11 Дебелина

БДС EN ISO 2589

2.5.1.12 Удължение при натоварване

БДС EN ISO 3376

2.5.1.13 Якост на опън

БДС EN ISO 3376

2.5.1.14 Якост на раздиране на шев

БДС 12789

2.5.1.15 Устойчивост на обагрянията/апретурата на триене

БДС EN ISO 11640

 

2.5.1.16 Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки

БДС EN ISO 15700

 

3.

Ципове

3.1 Здравина на ципа при странично действаща сила 

БДС EN 16732 приложение G

3.2 Здравина на горния ограничител 

БДС EN 16732 приложение D

3.3 Здравина на неделимия край на цип

БДС EN 16732 приложение C