Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на Климатична камера

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.

Наименование: "Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на Климатична камера"

Номер ИО:  3-2710-05.11.2019

Номер АОП: 9094253

Стартирана:
05.11.2019
Краен срок за подаване на оферти:
15.11.2019