Доставка на 3D принтер за метал

Дата на публикуване: 30.10.2019

Наименование: Обществена поръчка: "Доставка на 3D принтер за метал".

Номер ИО: 3-2669-30.10.2019

Номер АОП: 03293-2019-0001

Стартирана:
30.10.2019
Краен срок за подаване на оферти:
19.11.2019