Доставка на лек автомобил с нормална проходимост

Номер ИО: 3 - 2443/10.10.2019 г.

Номер АОП: 9093339

Състояние на процедурата: Сключен договор за доставка

 

Стартирана:
11.10.2019
Краен срок за подаване на оферти:
28.10.2019