Skip to main content

Декларации по ЗПКОНПИ

по ред

Звание (ц. сл.) име, презиме и фамилия

Длъжност

Вх. № ... и дата на подаване на декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2

Вх. № ... и дата на подаване на CD

 

ЗАБЕЛЕЖКА

ЧАСТ I:

ИМУЩЕСТВО

(брой листи)

ЧАСТ II:

ИНТЕРЕСИ

(брой листи)

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Полковник Ангел Петров

Началник на отдел

 

1/10.01.2023 г. 3 листа

1/10.01.2023 г.

При встъпване

2.

О.р. полк. Атанас Атанасов

 

 

 

2/12.01.2023 г.

При напускане

3.

Пенчо Василев

Главен специалист

 

 

 

При напускане

4.

Пенчо Василев

Младши експерт

 

4/19.01.2023 г. 4 листа

4/19.01.2023 г.

При встъпване

5.

Атанас Атанасов

Главен специалист

 

5/25.01.2023 г. 4 листа

5/19.01.2023 г.

При встъпване

6.

Христо Христов

Началник на отдел

 

6/05.04.2023 г. 4 листа

6/05.04.2023 г.

При напускане

7.

Христо Христов

Професор в отдел

 

7/07.04.2023 г. 4 листа

7/07.04.2023 г.

При встъпване

8.

Христо Христов

Професор в отдел

 

8/10.04.2023 г. 4 листа

8/10.04.2023 г.

 

9.

Анелия Пенчева

Главен юрисконсулт

 

9/18.04.2023 г. 4 листа

9/18.04.2023 г.

 

10.

Атанас Геов

Главен специалист

 

10/19.04.2023 г. 4 листа

10/19.04.2023 г.

 

11.

Костадин Костадинов

Главен специалист

 

11/19.04.2023 г. 3 листа

11/19.04.2023 г.

 

12.

Наталия Доковска

Главен счетоводител

 

12/19.04.2023 г. 4 листа

12/19.04.2023 г.

При встъпване

13.

Подп. доц. д-р Ангел Генчев

Доцент

 

13/19.04.2023 г. 3 листа

13/19.04.2023 г.

 

14.

Кристина Христова

Главен асистент

 

14/19.04.2023 г. 3 листа

14/19.04.2023 г.

 

15.

Полк. Петко Бончев

Директор на дирекция

 

15/19.04.2023 г. 3 листа

15/19.04.2023 г.

 

16.

Петя Недялкова

Наочалник на отдел

 

16/20.04.2023 г. 4 листа

16/20.04.2023 г.

 

17.

Цветанка Георгиева

Финансов контрольор

 

17/20.04.2023 г. 3 листа

17/20.04.2023 г.

 

18.

Ива Ранова

Главен експерт

 

18/20.04.2023 г. 4 листа

18/20.04.2023 г.

 

19.

Александър Ранов

Старши експерт

 

19/20.04.2023 г. 4 листа

19/20.04.2023 г.

 

20.

Полковник Емил Иванов

Началник на отдел

 

20/20.04.2023 г. 3 листа

20/20.04.2023 г.

 

21.

Полк. Иван Иванов

Началник на отдел

 

21/20.04.2023 г. 3 листа

21/20.04.2023 г.

 

22.

Румен Велинов

Главен специалист

 

22/24.04.2023 г. 3 листа

22/24.04.2023 г.

 

23.

Борис Христов

Главен експерт

 

23/24.04.2023 г. 3 листа

23/24.04.2023 г.

 

24.

Невена Радоева

Началник на отдел

 

24/24.04.2023 г. 3 листа

24/24.04.2023 г.

 

25.

Илия Младенов

Главен експерт

 

25/24.04.2023 г. 2 листа

25/24.04.2023 г.

 

26.

Полковник Стефан Кючуков

Началник на отдел

 

26/24.04.2023 г. 4 листа

26/24.04.2023 г.

 

27.

Майор Павлина Николова

асистент

 

27/25.04.2023 г. 4 листа

27/25.04.2023 г.

 

28.

Полковник доцент Марио Ангелов

Доцент

 

28/25.04.2023 г. 4 листа

28/25.04.2023 г.

 

29.

Силвия Йорданова

Младши  експерт

 

29/25.04.2023 г. 3 листа

29/25.04.2023 г.

 

30.

Иван Димитров

Главен специалист

 

30/25.04.2023 г. 4 листа

30/25.04.2023 г.

 

31.

Йордан Любенов

Главен експерт

 

31/26.04.2023 г. 4 листа

31/26.04.2023 г.

При встъпване

32.

Полковник Григор Велев

Директор на дирекция

 

32/26.04.2023 г. 4 листа

32/26.04.2023 г.

 

33.

Доцент Мая Божилова

доцент

 

33/26.04.2023 г. 4 листа

33/26.04.2023 г.

 

34.

Полковник Йордан Йорданов

Началник на отдел

 

34/26.04.2023 г. 4 листа

34/26.04.2023 г.

 

35.

Старшина Сашка Посталкова

Завеждащ регистратура за КИ на НАТО и ЕС

 

35/26.04.2023 г. 4 листа

35/26.04.2023 г.

 

36.

Светлана Димитрова

Главен експерт

 

36/26.04.2023 г. 3 листа

36/26.04.2023 г.

 

37.

Диана Личева

Главен експерт

 

37/26.04.2023 г. 3 листа

37/26.04.2023 г.

 

38.

Ангелина Попова

Главен специалист

 

38/26.04.2023 г. 4 листа

38/26.04.2023 г.

 

39.

Петя Тумбева

Главен специалист

 

39/26.04.2023 г. 4 листа

39/26.04.2023 г.

 

40.

Професор Росен Илиев

професор

 

40/26.04.2023 г. 4 листа

40/26.04.2023 г.

 

41.

Николай Янков

Главен специалист

 

41/27.04.2023 г. 3 листа

41/27.04.2023 г.

 

42.

Дончо Лазаров

Главен специалист

 

42/27.04.2023 г. 3 листа

42/27.04.2023 г.

 

43.

Калина Христова

Главен експерт

 

43/27.04.2023 г. 4 листа

43/27.04.2023 г.

 

44.

Кармен Александрова

доцент

 

44/27.04.2023 г. 3 листа

44/27.04.2023 г.

 

45.

Александър Колев

доцент

 

45/27.04.2023 г. 4 листа

45/27.04.2023 г.

 

46.

Старшина Силвия Генкова

Завеждащ РНКИ

 

46/27.04.2023 г. 4 листа

46/27.04.2023 г.

 

47.

Стефан Илиев

Главен специалист

 

47/27.04.2023 г. 4 листа

47/27.04.2023 г.

 

48.

Стоян Велев

Главен специалист

 

48/27.04.2023 г. 3 листа

48/27.04.2023 г.

 

49.

Емилия Улучева

Главен експерт

 

49/27.04.2023 г. 4 листа

49/27.04.2023 г.

 

50.

Павлин Козарски

доцент

 

50/28.04.2023 г. 4 листа

50/28.04.2023 г.

 

51.

Коста Иванов

Главен специалист

 

51/28.04.2023 г. 4 листа

51/28.04.2023 г.

 

52.

Подп. Христо Христов

доцент

 

52/28.04.2023 г. 4 листа

52/28.04.2023 г.

 

53.

Марияна Цочева

Главен експерт

 

53/02.05.2023 г. 4 листа

53/02.05.2023 г.

 

54.

Подп. Янчо Тодоров

Главен експерт

 

54/02.05.2023 г. 4 листа

54/02.05.2023 г.

 

55.

Благомир Захариев

Главен експерт

 

55/02.05.2023 г. 4 листа

55/02.05.2023 г.

 

56.

Десислав Беров

Главен експерт

 

56/02.05.2023 г. 4 листа

56/02.05.2023 г.

 

57.

Полковник Христо Анастасов

Директор на дирекция

 

57/02.05.2023 г. 4 листа

57/02.05.2023 г.

 

58.

Даринка Златанова

Младши експерт

 

58/02.05.2023 г. 3 листа

58/02.05.2023 г.

 

59.

Петя Георгиева

Главен специалист

 

59/02.05.2023 г. 4 листа

59/02.05.2023 г.

 

60.

Красимир Вакарелски

Главен специалист

 

60/02.05.2023 г. 4 листа

60/02.05.2023 г.

 

61.

Николай Стойчев

асистент

 

61/02.05.2023 г. 3 листа

61/02.05.2023 г.

 

62.

Лили Павлова

Началник на отдел

 

62/02.05.2023 г. 3 листа

62/02.05.2023 г.

 

63.

Краса Костова

Началник на отдел

 

63/02.05.2023 г. 4 листа

63/02.05.2023 г.

 

64.

Румен Лаков

Главен специалист

 

64/02.05.2023 г. 4 листа

64/02.05.2023 г.

 

65.

Цветанка Христова

Главен експерт

 

65/02.05.2023 г. 4 листа

65/02.05.2023 г.

 

66.

Райничка Хитрова

Главен експерт

 

66/03.05.2023 г. 4 листа

66/03.05.2023 г.

 

67.

Десислава Ангелова

Старши експерт

 

67/03.05.2023 г. 4 листа

67/03.05.2023 г.

 

68.

Светлин Божанов

Главен експерт

 

68/03.05.2023 г. 4 листа

68/03.05.2023 г.

 

69.

Сергей Белкинов

Главен специалист

 

69/03.05.2023 г. 4 листа

69/03.05.2023 г.

 

70.

Валентин Атанасов

Главен експерт

 

70/03.05.2023 г. 4 листа

70/03.05.2023 г.

 

71.

Надя Груева

Младши експерт

 

71/03.05.2023 г. 4 листа

71/03.05.2023 г.

 

72.

Стаменка Атанасова

Младши експерт

 

72/03.05.2023 г. 4 листа

72/03.05.2023 г.

 

73.

Камелия Йорданова

Началник на отдел

 

73/03.05.2023 г. 3 листа

73/03.05.2023 г.

 

74.

Ирена Маринова

Главен експерт

 

74/03.05.2023 г. 4 листа

74/03.05.2023 г.

 

75.

Виолета Бечева

счетоводител

 

75/03.05.2023 г. 3 листа

75/03.05.2023 г.

 

76.

Георги Грънчаров

Главен специалист

 

76/04.05.2023 г. 3 листа

76/04.05.2023 г.

 

77.

Мая Пенкова

Главен експерт

 

77/04.05.2023 г. 4 листа

77/04.05.2023 г.

 

78.

Димитър Йорданов

Главен специалист

 

78/04.05.2023 г. 3 листа

78/04.05.2023 г.

 

79

Атанас Ганчев

Главен асистент

 

79/04.05.2023 г. 3 листа

79/04.05.2023 г.

 

80

Ваня Иванова

Главен експерт

 

80/05.05.2023 г. 3 листа

80/05.05.2023 г.

 

81

Симеон Симеонов

Главен специалист

 

81/09.05.2023 г. 4 листа

81/09.05.2023 г.

 

82

Майор Цветелин Цонев

Старши експерт

 

82/09.05.2023 г. 2 листа

82/04.05.2023 г.

 

83

Валери Иванов

професор

 

83/09.05.2023 г. 3 листа

83/04.05.2023 г.

 

84

Илия Стойчев

асистент

 

84/09.05.2023 г. 4 листа

84/04.05.2023 г.

 

85

Димитър Хаджиев

Главен експерт

 

85/10.05.2023 г. 3 листа

85/10.05.2023 г.

 

86

Полковник професор Николай Стоянов

професор

 

86/10.05.2023 г. 3 листа

86/10.05.2023 г.

 

87

Никол Разложка

Младши експерт

 

87/10.05.2023 г. 4 листа

87/10.05.2023 г.

 

88

Антоанета Миладинова

Началник на отдел

 

88/10.05.2023 г. 4 листа

88/10.05.2023 г.

 

89.

Янцислав Янакиев

Професор

 

89/10.05.2023 г. 3 листа

89/10.05.2023 г.

 

90.

Подп. доц. д-р Илиян Хутов

Директор на дирекция

 

90/11.05.2023 г. 3 листа

90/11.05.2023 г.

 

91