Премини към основното съдържание

Сътрудничество с EU (EDA)

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА (ЕАО) е основана през 2004 г. като междуправителствена организация, подчинена на Европейския съвет. В нея членуват 27 държави (всички страни-членки на ЕС, с изключение на Дания). Основната мисия на агенцията е да поддържа Европейския съвет в усилията му за подобряване на европейските отбранителни способности и възможностите за реакция при кризи. Агенцията е ключов участник в развитието на способностите, необходими за подкрепа на Общата политика за сигурност и отбрана на съюза.

В рамките на общата мисия и по решение на Съвета, Европейската агенция за отбрана има три основни мисии:

  • подпомагане развитието на отбранителните способности и военното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз;
  • стимулиране на отбранителните изследвания и технологии (R&T) и укрепване на европейската отбранителна индустрия;
  • действа като военен интерфейс към политиките на ЕС.

ЕАО действа като катализатор, насърчава сътрудничеството, стартира нови инициативи и въвежда решения за подобряване на способностите за отбрана. Това е мястото, където държавите-членки, желаещи да развият способности в сътрудничество помежду си, правят това. Той също така е основен посредник в развитието на способностите, необходими за подкрепа на Общата политика за сигурност и отбрана на Съюза.

Чрез различни мрежи от национални експерти в момента Агенцията включва около 4000 специалисти по отбрана. Тези мрежи от експерти са от решаващо значение за работата на ЕАО, тъй като гарантират съгласуваност с националните приоритети. Националните експерти са организирани в екипи за интегрирано развитие (IDTs), проектни екипи (PT), както и CapTechs в областта на научните изследвания и технологиите. Освен това могат да бъдат сформирани работни групи Ad hoc, състоящи се от национални експерти, по всяка тема.

ЕАО организира своите приоритети за научноизследователска и развойна дейност в различни области на технологичните възможности (CapTechs), които са мрежови форуми за експерти от правителството, промишлеността, малките и средните предприятия и академичните среди, модерирани от ЕАО.

Сътрудничеството с Европейската агенция по отбрана датира от 2011 г.

Представител в Направляващия борд на ЕАО във формат „Национални директори по изследвания и технологии” е заместник-директорът на Института по отбрана - полк. доц. д-р Николай Стоянов (телефон: + 359 292 21 801; факс: 359 292 21 808; E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (n[dot]stoianov[at]di[dot]mod[dot]bg)).

Лице за контакт към Националния директор по „Изследвания и технологии” в ЕАО е подп. доц. д-р Илиян Хутов (телефон: + 359 292 21 864; факс: 359 292 21 808; E-mail: i.hutovatdi.mod.bg (i[dot]hutov[at]di[dot]mod[dot]bg)).

Представители на академичния състав участват в качеството си на национални представители в експертните групи на ЕАО, както и в различни инициативи на организацията.

Институтът организира и координира участието и дейността на националните ни представители в следните експертни групи на ЕАО:

Комуникационни информационни системи и мрежи – полк. доц. д-р Николай Стоянов (телефон: + 359 292 21 801; факс: 359 292 21 808; E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (n[dot]stoianov[at]di[dot]mod[dot]bg))

Кибер защита – полк. доц. д-р Николай Стоянов (телефон: + 359 292 21 801; факс: 359 292 21 808; E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (n[dot]stoianov[at]di[dot]mod[dot]bg))

Сложни системи, анализ и оценка, моделиране и симулации – полк. доц. д-р Иван Иванов (телефон: + 359 292 21 822; факс: 359 292 21 808; E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (i[dot]p[dot]ivanov[at]di[dot]mod[dot]bg))

Технология на бойните припаси – полк. доц. д.н. Борислав Генов (телефон: + 359 292 21 850; факс: 359 292 21 808; E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (b.)genovn.stoianovatdi.mod.bg (@di.mod.bg))

Наземни системи – подп. доц. д-р Илиян Хутов (телефон: + 359 292 21 864; факс: 359 292 21 808; E-mail: i.hutovatdi.mod.bg (i[dot]hutov[at]di[dot]mod[dot]bg))

Въздушни системи – о.з. полк. д-р Атанас Ганчев (телефон: + 359 292 21 855; факс: 359 292 21 808; E-mail: i.hutovatdi.mod.bg (a.)ganchevi.hutovatdi.mod.bg (@di.mod.bg)).

Радиочестотни сензорни технологии – полк. доц. д-р Иван Иванов (телефон: + 359 292 21 822; факс: 359 292 21 808; E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (i[dot]p[dot]ivanov[at]di[dot]mod[dot]bg))

ЯХБЗ и човешки фактори – подп. доц. д-р Христо Петров Христов (телефон: + 359 292 21 861; факс: 359 292 21 808; E-mail: i.hutovatdi.mod.bg (h.h)ristovi.hutovatdi.mod.bg (@di.mod.bg))

Технологии за компоненти и модули – подп. доц. д-р Христо Петров Христов (телефон: + 359 292 21 861; факс: 359 292 21 808; E-mail: i.hutovatdi.mod.bg (h.h)ristovi.hutovatdi.mod.bg (@di.mod.bg))

Електрооптични сензорни технологии – полк. доц. д.н. Борислав Генов (телефон: + 359 292 21 850; факс: 359 292 21 808; E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (b.)genovn.stoianovatdi.mod.bg (@di.mod.bg))

Материали и структури – проф. д.т.н. Христо Иванов Христов (телефон: + 359 292 21 851; факс: 359 292 21 808; E-mail: h.i.hristovatdi.mod.bg (h[dot]i[dot]hristov[at]di[dot]mod[dot]bg))

Насочване, навигация и управление – полк. доц. д-р Иван Иванов (телефон: + 359 292 21 822; факс: 359 292 21 808; E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (i[dot]p[dot]ivanov[at]di[dot]mod[dot]bg))