Текущи новини

Заместник-директора на ИО представя националната научна програма

На 16.08.2023 г. в Централния военен клуб в София, Института по отбрана организира провеждането на работна среща на тема „Европейски фонд за отбрана“ (EDF). Срещата бе открита от полк. Борислав Генов – директор на Институт по отбрана, който приветства участниците в срещата и бе продължена от полк. Николай Стоянов – заместник-директор на Институт по отбрана.

Прочетете повече

Семинар CyberTwin

От 18.07.2023 г. до 20.07.2023 г., изследователи от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ участваха в семинар, организиран по проект CyberTwin – Reinforcing the Scientific Excellence and Innovation Capacity in Cyber Security trough Twinning (Укрепване на научните постижения и капацитет за иновации в киберсигурността чрез побратимяване) на тема „Анализ на участието на Института по отбрана в проекти по EDF и перспективи за развитие”. CyberTwin един от 12-те проекта, финансирани по Националната научна програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката.

Прочетете повече

Симпозиум „Научни изследвания и иновации за Европейска сигурност и отбрана – Rise-SD 2023“

В периода от 29.05.2023 – 31.05.2023 г. в Родос, Гърция се проведе второто издание на Симпозиума за научни изследвания и иновации за Европейска сигурност и отбрана – RISE-SD 2023 (Research and Innovation Symposium for European Security and Defence). Събитието се организира от Института по отбрана съвместно със Satways Ltd и Hellenic Centre for Research and Technological Development (CERTH).

Прочетете повече

Обучение по метрология в Институт по отбрана

В навечерието на 20 май – Международният ден на метрологията, в Института по отбрана се проведе ежегоден курс за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Българската армия и Структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната за подготовка на специалисти в областта на метрологията.

В мероприятието, което се проведе в периода от 10 до 12 май, се включиха 35 обучаеми, а като лектори по отделните видове измервания взеха участие всички служители от отдел Централна лаборатория за измервателна техника.

Прочетете повече

6 май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В националния и църковния календари на България има светли дати, които ни зареждат с национално самочувствие, духовни сили и патриотизъм.

Такава дата е 6 май – Деня на храбростта и Празника на Българската армия.

Когато църквата чества подвизите на Св. Георги Победоносец, всички ние отбелязваме храбростта, героизма и патриотизма на българските войни, дали живота си за свободата и независимостта на нашата родина – България!

Прочетете повече