Премини към основното съдържание

Новини - архив

Снимка

Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ е съорганизатор на 14-тата научно-практическа конференция „Математическо моделиране и системи за симулация“ (MODS2019). MODS2019 (https://mods.stu.cn.ua), която се провежда в периода 24-26 юни 2019 г. в Чернигов, Украйна.

Прочетете повече

Снимка пред патрона на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"

Заместник-началникът на обраната генерал-лейтенант Димитър Илиев посети на 31.07 Института по отбрана. В хода на визитата, директорът - полк. д-р Димитър Кирков запозна генерал-лейтенант Илиев със структурата и дейността на Института, както и с материалната и научната му база.

Прочетете повече

Полк. доц. д-р Николай Стоянов - директор на проекта

На 27.06.2019 г. в Чернигов, Украйна се проведе семинар по проект Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation (CyDARAS), организиран от екипa на CyRADARS от Националния технологичен университет в Чернигов, Украйна. 

Прочетете повече

Откриване на дискусията

На 02.07.2019 г. в Института по отбрана се проведе работна среща за обсъждане на Национална научна програма "Сигурност", инициирана от Министерството на образованието и науката. На събитието присъстваха г-жа Карина Ангелиева - зам.-министър на образованието и науката, г-н Анатолий Величков - зам.-министър на отбраната, чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров – ЦИНСО-БАН, както и представители на военно-научни организации - Военна академия "Г. С. Раковски", НВУ "В. Левски", ВВМУ "Н. Й.

Прочетете повече

Високи гости

На 04.07. 2019 г. се навършиха 10 години от създаването на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. Тържеството, за отбелязване на годишнината, бе уважено от Анатолий Величков - заместник-министър на отбраната, Карина Ангелиева - заместник-министър на образованието и науката, представители на ръководството на министерството и на щаба на отбраната, на бизнеса, както и от бивши служители. Преглед на дейността на Института по отбрана, от създаването му досега, направи неговият директор - полк. д-р Димитър Кирков.

Прочетете повече