Конкурси за държавни служители

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурсен изпит за длъжността „Главен експерт” в отдел „Осигуряване на качеството и летателна годност”

Информация за провеждане на конкурс за длъжността „Счетоводител” в отдел „Логистично и финансово осигуряване” на дирекция „Административно и финансово осигуряване”

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Счетоводител” в отдел „Логистично и финансово осигуряване” на дирекция „Административно и финансово осигуряване”