Научни форуми - предстоящи

Ще бъде проведена на 29.09.2021 - 01.10.2021 г.

https://digilience.org/

Поредицата от конференции DIGILIENCE, има за цел да установи състоянието на техниката и бъдещите изисквания за осигуряване на сигурност и устойчивост на процеси, услуги и системи, на които се разчита в голяма степен информационни технологии.

Виж още