Теми за докторантури

Нови теми за докторантура

Забележка:

1. По предложените теми, за които не е отбелязано във формата на обучение че се отнасят за офицери, могат да кандидатстват и граждански лица във и извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

2. Подробности и срокове за обявените конкурси може да намерите в Заповед № ОХ – 650/16.07.2019 г. качена на сайта на Министерство на отбраната (www.mod.bg) и ТУК.

3.Темите са обявени в Държавен вестник, бр. 59/26.07.2019 г., стр. 53

 

Миналогодишни теми за докторантура

Забележка:

1. По предложените теми, за които не е отбелязано във формата на обучение че се отнасят за офицери, могат да кандидатстват и граждански лица във и извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

2. Подробности и срокове за обявените конкурси може да намерите в Заповед № ОХ – 539/02.07.2018 г. качена на сайта на Министерство на отбраната (www.mod.bg) и ТУК.

 

Лице за контакти: г-жа К.Христова e-mail: k.hristova at di.mod.bg офис тел.: (+3592) 92 21 839; мобилен тел.: (+359) 882214510.