Премини към основното съдържание

Теми за докторантури

Настоящи теми за докторантура:

Темите за докторантури за 2024 г. са обявени в ДВ, а условията за кандидатстване са посочени в МЗ № 569 от 06.07.2023 г.

Миналогодишни теми за докторантура: