Теми за докторантури

Нови теми за докторантура:

Темите за докторантури за 2023 г. са обявени в ДВ, бр.52 от 05.07.2022 г. , а условията за кандидатстване са посочени в МЗ с № 594 от 21.06.2022 г.

Миналогодишни теми за докторантура