Конкурси за изследователи

Конкурс за изследовател за работа по проект в областта на киберсигурността, финансиран по тема на European Defence Fund

Прочетете повече

Конкурс за изследовател

за работа по проект в областта на използване на изкуствен интелект за усъвършенстване на операциите по кибер защита,

финансиран по тема на European Defence Fund

Минимални и специфични изисквания за участие в конкурса:

Прочетете повече