Новини - Архив

На общо събиране на личния състава на Института по отбрана, по случай 1-ви ноември - Ден на народните будители, директорът на Института - полковник д-р Димитър Кирков връчи обявените със заповед № КН 232 от 28.10.2019 г. на министъра на отбраната награди на майор доц. д-р Христо Христов - „Почетен знак на Министерството на отбраната“ - втора степен и доц. д-р Кармен Александрова – „Грамота“. 
Наградите са за доказани заслуги в областта на българската култура и образование, за научноизследователска и научно приложна дейност, съществен принос към Министерството на отбраната и във връзка с отбелязването на 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Полк. д-р Кирков поздрави военнослужещите и цивилните служители с настъпването на този свят за българския народ празник! 
 

    На 1-ви ноември честваме Деня на народните будители – общонароден празник, на който България отдава почит на делото на светите книжовници, просветители и революционери, съградили и съхранили националния дух и вечния стремеж към образование и книжовност.

   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

   за мен е удоволствие да Ви поздравя по повод на този свят за българския народ празник!

                                                       Бъдете здрави, пазете българските традиции и духовна идентичност  за бъдните поколения!

                                                       Честит празник!

На 02.07.2019 г. в Института по отбрана се проведе работна среща за обсъждане на Национална научна програма "Сигурност", инициирана от Министерството на образованието и науката На събитието присъстваха г-жа Карина Ангелиева - зам.-министър на образованието и науката, г-н Анатолий Величков - зам.-министър на отбраната, чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров – ЦИНСО-БАН, както и представители на военно-научни организации - Военна академия "Г. С. Раковски", НВУ "В. Левски", ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Института по отбрана, дирекция "Отбранителна аквизиция" – МО и др.
Срещата бе открита от директора на Института, полк. д-р Димитър Кирков. Зам.-министър Величков поздрави участниците и благодари на г-жа Ангелиева за инициативата й за създаване на Националната научна програма "Сигурност", с реализирането на която се очаква научно-изследователските организации да бъдат подпомогнати при провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания и разработки за нуждите на отбраната и сигурността. Зам.-министър Ангелиева запозна присъстващите с основната идея, целта и начините на финансиране, а проф. Хаджитодоров - разясни задачите, начина на организация, управлението и работните пакети на Програмата.
Проведена беше дискусия по структурата и съдържанието на нейния проект.
В заключение, полк. доц. д-р Николай Стоянов - зам. директор на Института по отбрана, обобщи резултатите от обсъждането и предложи следващата работна среща да се проведе през септември т.г., в разширен формат, с участието на всички заинтересувани публични научни организации от страната.

На 04.07. 2019 г. се навършиха 10 години от създаването на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. Тържеството, за отбелязване на годишнината, бе уважено от Анатолий Величков - заместник-министър на отбраната, Карина Ангелиева - заместник-министър на образованието и науката, представители на ръководството на министерството и на щаба на отбраната, на бизнеса, както и от бивши служители. Преглед на дейността на Института по отбрана, от създаването му досега, направи неговият директор - полк. д-р Димитър Кирков. Основният акцент в изнесения от него доклад бе Визията за развитие на Института по отбрана до 2022 г. Заместник-министър Анатолий Величков даде висока оценка за работата на този сложен организационен комплекс с доказана в чужбина и страната научна, образователна и експертна част. Със заповеди на министъра на отбраната - Красимир Каракачанов, на началника на отбраната - генерал Андрей Боцев и на директора на Института по отбрана - полк. Димитър Кирков бяха наградени с предметни награди и грамоти бивши директори, военнослужещи и цивилни служители.

На 25.05.2019 г. Европейската агенция по отбрана (EDA) и Консорциумът, спечелил конкурса по европейския проект SOLOMON („Стратегически анализ на пазарните фактори върху отбраната на ЕС”) подписаха споразумение за финансиране на дейността му, на стойност 1.88 млн. евро. Проектът е в рамките на Програмата „Подготвителни действие за изследвания в областта на отбраната” (PADR), въведена за изпълнение от ЕК (2017 - 2020 г.). Консорциумът включва 18 участници от 10 страни (Италия, Франция, Великобритания, Германия, България, Румъния, Полша, Белгия, Гърция и Испания). Координатор е италианската компания Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. България е представена от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.
Целта на SOLOMON е да се очертае пътна карта за предприемане на разумен риск за оръжейните системи на ЕС, както и да се дефинират зависимостите им от суровини, технологии и компоненти. Усилията му ще бъдат насочени към обединяване на Глобалната стратегия на ЕС, която се определя от неговите геостратегически, политически, и икономически позиции – и на Бизнес стратегията на Съюза.
С това споразумение се продължава интегрирането на отбраната в ЕС и се проправ я пътя към разработване на бъдещия Европейски фонд за отбрана, като част от следващата финансова рамка на ЕС (2021-2027 г.).
Абревиатура:
SOLOMON - Strategy Oriented analysis of the Market forces in EU defence
EDA - European Defence Agency
PADR - Preparatory Action on Defence Research

На 27.06.2019 г. в Чернигов, Украйна се проведе семинар по проект Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation (CyDARAS), организиран от екипa на CyRADARS от Националния технологичен университет в Чернигов, Украйна. В семинара се включиха 30 участници, част, от които представители на консорциума по проекта от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (коодрдинатор на проекта), Национален технологичен университет в Чернигов, Украйна, Национален технически университет на Украйна „Игор Сикорски Киевски политехнически институт" и Изследователската лаборатория на Сухопътни войски на САЩ. Освен тях, в работата на семинара участваха представители на Украинската академия на науките, на Украинските въоръжени сили, на малки и средни предприятия в Украйна, на държавни организации с функции –кибер сигурност и отдалечено - проф. Патрик МакДаниел, кодиректор на Лабораторията за сигурност на системната и Интернет инфраструктура, на Университета Пенсилвания, САЩ, външен консултант на проекта. Членовете на консорциума представиха целите, задачите, изследванията и получените резултати по проекта до момента. Дискусията, модерирана от полк. доц. д-р Николай Стоянов, зам.-директор на Институт по отбрана и НАТО директор на проекта, беше изключително продуктивна и постави проблемите, които трябва да намерят решение в контекста на изследванията и работата по проекта. 

Заместник-началникът на обраната генерал-лейтенант Димитър Илиев посети на 31.07 Института по отбрана. В хода на визитата, директорът - полк. д-р Димитър Кирков запозна генерал-лейтенант Илиев със структурата и дейността на Института, както и с материалната и научната му база. Разгледани бяха кабинетите за “Радиоелектронно противодействие” и “Опични лазерни уреди и мостри”, залата за “Контрол на мостри и еталонни образци от вещево имущество на Министерството на отбраната”, отдела „Бойни системи и екипировка” и Централната изпитвателна лаборатория за тилови имущества. Показани бяха контролните мостри и еталонни образци от вещевото имущество на Министерството на отбрана и част от новите образци изпитвателна апаратура, закупени за нуждите на Института. 
Посещението завърши с поднасяне на почетен плакет, юбилейна монета и юбилейна книга „10 години ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА”.

Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ е съорганизатор на 14-тата научно-практическа конференция „Математическо моделиране и системи за симулация“ (MODS2019). MODS2019 (https://mods.stu.cn.ua), която се провежда в периода 24-26 юни 2019 г. в Чернигов, Украйна. Целта на конференцията е обмяна на опит в научноизследователска, организационна, научна и практическа работа, свързана със съвременните аспекти на математическото моделиране и симулиране на системи в информационните технологии, киберсигурността, екологията, геологията, производството и др.

Полковник доц. д-р Николай Стоянов, заместник-директор на Институт по отбрана, участва в сесия 3 „Съвременни аспекти на математическото моделиране и симулиране на информационни системи” в сътрудничество с партньорите по CyRADARS проекта (https://www.cyradars.net) от Черниговския национален технологичен университет. Представеният доклад се основава на резултатите от CyRADARS проекта и е фокусиран върху процесите на моделиране и анализ на поведението на мрежовия трафик. Работата е финансирана от Програмата на НАТО "Наука за мир и сигурност".

Директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” - полковник д-р Димитър Ангелов КИРКОВ бе награден от Министъра на отбраната на Република България - господин Красимир КАРАКАЧАНОВ с награден знак „За отлична служба” - I-ва степен и съпровождаща го грамота. Високото отличие на полковник д-р Кирков бе връчено на 14.02.2019 г. за активно участие в организацията, подготовката и провеждането на международната изложба за въоръжение и отбранителна техника „Хемус” 2018.

Отчитайки възможностите и желанието за взаимно сътрудничество, на 12.02.2019 г. директорът на Института по отбрана - полк. д-р Димитър Кирков и директорът на Националната лаборатория по компютърна вирусология към Българската Академия на Науките - доц. д-р Димитрина Полимирова, подписаха Меморандум за сътрудничество. С него страните изразиха своята готовност за съвместно участие в проекти, обучения, семинари и конференции, провеждане на съвместни срещи и дискусии, обмен на данни от национални и международни изследвания и проучвания, както и за реализиране на други съвместни инициативи, които биха спомогнали за подобряване на информираността и повишаване капацитета на научната експертиза на двете организации. 

Поредното доказателство за високото ниво на експертната и научна дейност на Института по отбрана са връчените в началото на 2019 г. от Организацията за наука и технологии на НАТО (Panel Excellence Award) престижни награди на наши учени (изследователи).
Професор Христо Иванов ХРИСТОВ - за участие в изследователска работна група Munitions Related Contamination: Military Live - Fire Range Characterization.
Професор Янцислав Вълчев ЯНАКИЕВ - за участие в изследователска група Civilian and Military Personnel Work Culture and Relation in Defence Organizations.