Премини към основното съдържание

Сътрудничество с НАТО (STO)

От 2011 г. на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” са възложени функциите по управление и организиране на работата на българската страна с Организацията за наука и технологии на НАТО - NATO Science and Technology Organization - NATO (STO), която е най-големият изследователски форум в света, в областта на отбраната и сигурността. В NATO (STO) активно са ангажирани над 5 000 учени. Същевременно тя поддържа мрежа, възползваща се от експертизата на повече от над 200 000 души от страните - членки на Алианса и от страни - партньори. Годишната й програма за работа включва над 300 проекта.

Организацията за наука и технологии формира политиката на Северноатлантическия съюз в областта на научните изследвания и технологии, която води до постоянното усъвършенстване на съюзните оперативни способности. Целта й е да повиши ефективността от използването на националните отбранителни научни изследвания чрез съвместни изследвания и обмен на информация в сътрудничество с държавите- членки и с партньори, в полза на задоволяването на военните потребности на НАТО.

Дейността на NATO (STO) се ръководи от Борд за наука и технологии, който администрира научните и техническите комитети и трите изпълнителни органа: Центъра за морски изследвания и експерименти (CMRE) в Ла Специя, Италия; Офис за поддържане на сътрудничеството в Париж, Франция и Офис на главния учен в централата на НАТО в Брюксел, Белгия.

Заместник-директорът на Института по отбрана - полк. доц. д-р Николай Стоянов е национален представител на Република България в Борда на STO (телефон: + 359 292 21 801; факс: 359 292 21 808; E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (n[dot]stoianov[at]di[dot]mod[dot]bg)).

Национален координатор в STO е подп. доц. д-р Илиян Хутов (телефон: + 359 292 21 864; факс: 359 292 21 808; E-mail: i.hutovatdi.mod.bg (i[dot]hutov[at]di[dot]mod[dot]bg)).

Научните и технически комитети, съставени от членове на национални и на НАТО органи, ръководят и изпълняват съвместни научни и технологични дейности на Алианса. Техническите групи се включват в научни разработки, провеждат изследвания, организират семинари, симпозиуми, полигонни изпитвания, изнасят лекции, водят учебни курсове, осигуряват приемственост в работата на мрежата от експерти в различните групи и панели и интердисциплинарната дейност.

Институтът  организира и координира участието и дейността на националните ни представители в следните панели на STO:

Applied Vehicle Technology (AVT Panel)  

Национален представител с право на глас

Проф. д.т.н. Христо Христов

Phone: +359 2 92 21851

Fax:     +359 2 92 21808

E-mail: h.i.hristovatdi.mod.bg (h[dot]i[dot]hristov[at]di[dot]mod[dot]bg)

System Analysis and Studies (SAS  Panel)

Национален представител с право на глас

Полк. Иво Радулов

Phone: + 359 2 92 22 573, 359 886736564

E-mail: i.radulovatmod.bg (i[dot]radulov[at]mod[dot]bg)

NATO Modelling and Simulation Group (NMSG Panel)

Национален представител с право на глас

Полк. Димчо Жечев

Phone: + 359 2 92 22303,+ 359 889 905720

E-mail: d.jechevatmod.bg (d[dot]jechev[at]mod[dot]bg)

Human Factors and Medicine (HFM Panel)

Национален представител с право на глас

Проф. д.н. Янцислав Янакиев

Phone: + 359 888 498977

Fax:     +359 2 92 21808

E-mail: y.yanakievatdi.mod.bg (y[dot]yanakiev[at]di[dot]mod[dot]bg); yantsislavyanakievatgmail.com (yantsislavyanakiev[at]gmail[dot]com)

Systems Concepts and Integration (SCI Panel)

Национален представител с право на глас

Полк. доц. д-р. Иван Иванов

Phone: +359 2 92 21822, +359 882 110015

Fax:     +359 2 92 21808

E-mail: i.p.ivanovatdi.mod.bg (i[dot]p[dot]ivanov[at]di[dot]mod[dot]bg)

Information Systems Technology (IST Panel)

Председател на панел

Полк. доц. д-р Николай Стоянов

Phone: + 359 2 92 21 801

Fax:     +359 2 92 21808

E-mail: n.stoianovatdi.mod.bg (n[dot]stoianov[at]di[dot]mod[dot]bg)

Sensors and Electronics Technology (SET Panel)

Национален представител с право на глас

Майор д-р Ангел Генчев

Phone: + 359 2 92 21 828

Fax:     +359 2 92 21808

E-mail: a.genchevatdi.mod.bg (a[dot]genchev[at]di[dot]mod[dot]bg)