Премини към основното съдържание

Меморандум за сътрудничество

Днес, 22.03.2024 г. в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров, гр. София се състоя официалното подписване на - Меморандум за сътрудничество между:

Института по отбрана Професор Цветан Лазаров, представлявано от полковник доцент д.н. Борислав Генов,  Сдружение с нестопанска цел "Алианс за стратегическо управление", представлявано от доцент д.н. Милен Иванов и Сдружение с нестопанска цел "Балкански водороден клъстер", представлявано от генерал (о.р) д-р Тодор Коджейков и Васимир Радулов.

Документът има за цел и предмет взаимно сътрудничество между страните в сферите на отбраната, сигурността и ВЕИ технологиите.

Основен акцент в меморандума е зеления водород, като всеки от партньорите в меморандума се съгласиха, че широкия обхват на приложение на този зелен енергиен източник, трябва да намери своето подобаващо място в бъдещи съвместни проекти.

Страните изразиха увереност и желание за дългосрочно и ползотворно сътрудничество.