Премини към основното съдържание

Технически средства

Климатична камера IF 3626 за въздействие на отрицателна и положителна температура и влажност:

 • полезен обем - 630 dm3;
 • температурен диапазон - от минус 70º С до 120ºС;
 • влажност от 10% до 98% при температура от  5ºС до 75ºС;
 • грешка на установяване ± 0.2%;

размери на полезното пространство:

- ширина – 770 mm;
- височина – 1020 mm;
- дълбочина – 745 mm.

Осигурява и поддържа до две предварително зададени програми в автоматичен режим.

Камерa „НЕМА” за въздействие на пясък и прах. Съобразена е с европейските стандарти и изпълнява два вида изпитвания:

 

 • пълен обем – 1.5 m3;
 • работен обем – 0.38 m3;
 • диапазон на поддържаната температура – от 30ºС до 100ºС±1º;
 • създаване на отрицателно налягане в изпитвания продукт ;
 • вихров  дебит – до 8 m3/h.
 • абразивноустойчивост на откритите елементи на изделия;
 • проверка за херметичност срещу проникване на прах във вътрешността на изделията.

 

 

Камерa WIESS за изпитвания за устойчивост при въздействие на солена мъгла на изделия и покрития при експлоатация в атмосфера с повишена концентрация на натриев хлорид.

 • полезен обем – 450 dm3;
 • концентрация на NaCl – 5%;
 • PH на разтвора – 6.5 – 7.2;
 • налягане от 0.7 до 1.2 bar при температура до 50ºС.
 • размери на полезно пространство:

- ширина – 780 mm;
- височина без капак – 820 mm;
- дълбочина – 680 mm.

 

Климатична камера за слънчева радиация, IF3001 предлага изпитвания за изменение (стареене) на материалите и покритията при въздействие на вредното слънчево греене:

 • полезен обем -243 dm3;
 • температурен диапазон - от минус 20ºС до 70ºС;
 • влажност от 10% до 99% при температура от минус 10ºС до 60ºС;
 • грешка на установяване ± 0.2%;
 • ултравиолетово лъчение – 375 W
 • инфрачервено лъчение – 250 W;
 • размер на полезното пространство:

- ширина – 630 mm;
- височина – 700 mm;
- дълбочина – 550 mm.

 

 

Климатична камера Sky Event ТАН 1000  за  въздействие при ниски и високи температури, влажност и атмосферно налягане 

 • полезен обем - 1000 l.
 • температурен диапазон - от минус 70ºС до 120ºС;
 • относителна влажност от 10 % до 95 % при температура от 5ºС до 75ºС
 • подналягане от атмосферно налягане до 5 mbar
 • грешка на установяване ± 0,2%.
 • размер на полезното пространство:

- ширина – 1000 mm;
- височина – 1000 mm;
- дълбочина – 1000 mm.

 

 

Вибростнед ST 5000/300/1

 • максимален полезен изпитван товар – 60 kg;
 • честотен диапазон от 5 Hz до 5 kHz;
 • режими на работа: 

-синусоидални вибрации;
- широколентов шум с честотен диапазон от 0 Hz до 10 kHz;
- теснолентов шум с лента на пропускане 3 Hz; 10 Hz; 30 Hz; 100 Hz;

 • максимално ускорение при синусоидални вибрации – 34 g;
 • при максимален товар от 60 kg – ускорение до 5 g;
 • максимално амплитуда – до 3 mm;
 • скорост на изменение на честотата: 0,25 okt/min; 0,5 okt/min; 1 okt/min; 2,5 okt/min; 5 okt/min; 10 okt/min.

 

Специализиран стенд със сменяеми цеви тип “292UR EPVAT Receiver Unit”

 • Стендът покрива изискванията на NATO AC/225 (Panel III-SP1) D/200. Снабден е с балистични цеви с калибри използвани за основните видове индивидуални оръжия.

   

   

 

Климатична камера DM 1200 C за ниски, високи температури и влажност:

Снимка

 • полезен обем - 1076 l.;
 • температурен диапазон - от минус 70º С до 180ºС;
 • относителна влажност от 10 % до 95 % при температура от 5º С до 75ºС;
 • грешка на установяване ± 0.2%;
 • размери на полезното пространство:

  - ширина – 1000 mm;
  - височина – 1130 mm;
  - дълбочина – 953 mm.

Стенд за изпитване на устойчивост срещу пробив от хладно оръжие.

Основни компоненти при изпитване на устойчивост срещу пробив от хладно оръжие са работен стенд с подложен материал и измервателна уредба. Използва се за качествена проверка на защитни бронежилетки.

 

 

 

 

Система за измерване на скорост по траекторията на проектили

Снимка

Основни компоненти на системата са две оптични рамки. Всяка от които се състои от източник на светлина и оптоелектронен приемник. Системата има обхват на измерване от 25 m / s до 2000 m / s. Системата съдържа устройство SAU, което осигурява запис на сигналите от приемниците и камерите.

 

 

 

 

 

 

 

Климатична камера DM 340 C за въздействие на отрицателна и положителна температура и влажност:

Снимка

 • полезен обем  - 343 dm3;
 • температурен диапазон - от минус 70º С до 180 ºС;
 • влажност от 10% до 95% ;
 • разделителна способност / скала на деление 0,1 ºС; 0,1 % RH

  размери на полезното пространство:

  ширина – 610 mm;
  височина – 694 mm;
  дълбочина – 810 mm.

  Осигурява и поддържа неограничен брой предварително зададени програми в автоматичен режим.