Програма за предоставяне на услуги при създаване (проектиране и изграждане) на СФС на КИ

Приложение 3

Ф КИСЗИ 07/01/03 

Заявка №  
1. Организационна единица  

2. Система за физическа сигурност на класифицираната

информация

 
3. Вид на услугата  
4. Рег. № на документа  
5. Време за провеждане  
6. Обхват  
7. Критерий

Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация.

8. Водещ оценител  
9.Оценители  
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност Дата Време Място
Встъпително заседание      
Оценяване      
Заключително заседание      
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Дейност  Време  Оценител
дата
Оценяване на документи по създаване на системата за физическа сигурност на класифицираната информация
     
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ
Съдържание Извършва Забележка
1. Инструктаж на екипа    
2. Разни    
     

ИЗГОТВИЛ ПРОГРАМАТА:

/....................................../

 

ВОДЕЩ ОЦЕНИТЕЛ:

/...................................../