Издания - Хемус

Международна научна конференция "ХЕМУС" - организира се от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, в рамките на Mеждународното изложение за отбранителни продукти и услуги "HEMUS - defence, antiterrorism and security" и се провежда под патронажа на Министерство на отбраната и Министерство на икономиката, веднъж на всеки две години (от 2002 г.). Сборниците с доклади от конференцията, след 2010 г. се издават от Института по отбрана с ISSN 1312-2916 (print) и са регистрирани под № 2318 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (НАЦИД https://nrs.nacid.bg/register/search)