Издания - MT & S

Научна конференция с международно участие "MT&S - Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната" - организира се от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (от 2011 г.) и има за цел да популяризира научните изследвания от областта на военните технологии и системи, използвани за подпомагане на отбраната. Сборниците с доклади от конференцията се издават с ISSN 2367-5942 (print) и са регистрирани под № 2398 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (НАЦИД https://nrs.nacid.bg/register/search)