ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА - ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ CyberTwin (Част II - Европейски проект Foresight)

От 12 до 14.05.2021г. изследователи от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ участваха в организирания от Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) съвместен семинар по проект „CyberTwin“. Той се явява един от 12-те проекта на Националната научна програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката.

Координатор на CyberTwin е УниБИТ, а партньори по него са: Институтът по отбрана; Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“; Католическият университет в Льовен  (KU Leuven, Белгия) и Фондацията на политехническия университет в Милано (Италия).

По време на семинара Институтът по отбрана сподели своя богат опит в областта на киберсигурността. На изнесената презентация по европейски проект Foresight от полк. доц. д-р Николай Стоянов - зам.-директор на Института, на вниманието на аудиторията беше поставен широк кръг от въпроси, като: връзката университет – бизнес; киберсигурността; културното наследство; творческите индустрии; връзката университет-държава/град и др. В заключение бяха обсъдени въпроси, свързани с подготовката на лятна академия и майсторския клас по киберсигурност, предвидена да се проведе от 21 до 27.06 т.г.

 

Абревиатура:

Проект „CyberTwin - Reinforcing the Scientific Excellence and Innovation Capacity in Cyber Security trough Twinning (Укрепване на научните постижения и капацитет за иновации в киберсигурността чрез побратимяване)“.

Проект „Foresight”