НАГРАЖДАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

За проявен висок професионализъм и отговорност, постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, принос в развитието и усъвършенстването на военно-образователната система и по повод честването на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, министърът на отбраната Георги ПАНАЙОТОВ на тържествена церемония, провела се на 20.05.2021 г., награди с предметни награди:
- полк. доц. д-р Николай Тодоров СТОЯНОВ – заместник-директор на Института по отбрана;
- проф. д.с.н. Янцислав Вълчев ЯНАКИЕВ – професор в отдел „Въоръжение и боеприпаси“ на Института по отбрана;
- доц. д-р Павлин Цветков КОЗАРСКИ – доцент в отдел „Бойни системи и екипировка“ на Института по отбрана;
- доц. д-р Александър Асенов КОЛЕВ – доцент в отдел „Комуникационни мрежи и системи на Института по отбрана.

Да честитим на колегите и да им пожелаем нови професионални успехи!