НАМЕРЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА

На 16 юли 2020 г. директорът на Института по отбрана - полк. д-р Димитър Кирков проведе работна среща с инж. Благовеста Шинева - управител на Центъра за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора (ЦИЕС - Стара Загора) и инж. Чавдара Атанасова - ръководител на органа за контрол от вид А към ЦИЕС ЕООД. На срещата присъства и полк. Николай Златанов - директор на дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжения, техника и имущества“.

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Института по отбрана и ЦИЕС - Стара Загора, които да се изразяват в обмяна на технически експерти, осъществяване на развойна дейност, ползване на лабораториите на Института като подизпълнител и др. И двете страни приветстваха идеята в близко бъдеще да бъде подписан Меморандум за сътрудничество.