ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ПОЛКОВНИК КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

След дългогодишна служба в редовете на Българската армия и поради навършване на пределна възраст, от 23.06.2021 г. полк. Кoстадин Тодоров КОСТАДИНОВ е освободен от военна служба и е зачислен в запаса. Като изказва своята благодарност за достойната и всеотдайна служба в редовете на Българската армия, ръководството на Института по отбрана пожелава на полк. Костадинов здраве, лично щастие и много радостни дни със семейството и приятелите!

За нов директор на дирекция "Административно и финансово осигуряване" в Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" е назначен полк. Атанас Атанасов Атанасов. Да честитим на полк. Атанасов новата длъжност и да му пожелаем много здраве и нови професионални успехи!