Премини към основното съдържание

1-ва международна конференция за автономни интелигентни агенти за киберзащита

Ще бъде проведена на 15-16 март 2021 г.

https://www.aica2021.org/

Изправени пред бъдещите изключително сложни мрежи, системи и инфраструктури, от една страна, и с очаквания огромен ръст на критични за безопасността автономни системи, от друга страна, човешките оператори няма да могат да наблюдават киберсигурността на тези активи и няма да бъдат вече може да реагира на кибератаки със скоростта, мащаба и нивото на сложност, които са необходими.

Например, на бойното поле, когато интелигентни бойни средства се борят със себеподобни, автономният интелигентен зловреден софтуер ще се стреми да деактивира нашите защитни платформи, мрежи и системи за командване и контрол.

Нашите сложни мрежи и системи и / или автономни военни системи и инфраструктури няма да може да работят без вграждане на надеждна автономна технология за киберзащита, която ще се бори с автономни интелигентни зловредни програми и други форми на кибератаки със високи скорост и мащаб. Автономните интелигентни агенти за киберзащита - агенти на AICA - ще бъдат ключов фактор за бъдещите ни военни мрежи, устройства и бойни доктрини. А технологията AICA също ще бъде с двойна употреба, тъй като ще защитава и граждански мрежи и системи (IoT, SDN, 5G, автономни превозни средства, ...). AICA 2021 ще бъде първата конференция на AICA. Тя ще представи състоянието на техниката в областта на автономната киберзащита. Ще бъдат обсъждани въпроси, пропуски и предизвикателства. Заключенията ще подхранват бъдещите изследвания и ще допринесат за създаването на по-широка научно-технологична общност на AICA.

За повече информация, подаване на доклади: https://www.aica2021.org/