Премини към основното съдържание

Семинар по изкуствен интелект "AI-WORKSHOP “AI BASED SOLUTIONS FOR EU MILITARY MISSIONS AND OPERATIONS”

02 и 03 декември 2020 г., София

Базирани на изкуствения интелект решения за европейски военни мисии и операции

Софийският форум за сигурност и Военният щаб на Европейския съюз обединиха усилията си за създаване на устойчива платформа, която дава възможност на държавите-членки на ЕС, европейските институции, промишлеността и академичните среди да обсъждат укрепването на европейските отбранителни способности.

Общата цел на първия семинар по изкуствен интелект (ИИ), който ще се проведе в София е да се обърне внимание на потенциалните значителни промени във военната област, предизвикани от тази нововъзникваща технология, за да се помогне на държавите-членки на ЕС да напредват в разработването на политики, подходи и развитие на ИИ - базирани решения, по-специално в областта на военните мисии и операции.

Целта на семинара е да се анализират най-новите разработки на ИИ и неговите потенциални военни приложения.

Институционални партньори са Министерството на отбраната и Институтът по отбрана "Професор Цветан Лазаров".

За повече информация: https://aifordefence.eu/