Декларации по ЗПКОНПИ

по ред

Звание (ц. сл.) име, презиме и фамилия

Длъжност

Вх. № ... и дата на подаване на декларация

 по чл. 38, ал. 1, т. 2

 

 

Вх. № ...

и дата на

подаване на CD

ЗАБЕЛЕЖКА

ЧАСТ I:

ИМУЩЕСТВО

(брой листи)

ЧАСТ II:

ИНТЕРЕСИ

(брой листи)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Никол Разложка

младши експерт

 

№ 01/30.03.2021 г. 04 бр.

№ 01/30.03.2021 г.

 

2.

полк. Христо Анастасов

директор на дирекция

 

№ 02/06.04.2021 г. 04 бр.

№ 02/06.04.2021 г.

 

3.

Райничка Хитрова

главен експерт

 

№ 03/06.04.2021 г. 04 бр.

№ 03/06.04.2021 г.

 

4.

Камелия Йорданова

началник отдел

 

№ 04/06.04.2021 г. 04 бр.

№ 04/06.04.2021 г.

 

5.

Веселин Лишков

главен експерт

 

№ 05/08.04.2021 г. 04 бр.

№ 05/08.04.2021 г.

 

6.

Лили Павлова

началник на отдел

 

№ 06/08.04.2021 г. 03 бр.

№ 06/08.04.2021 г.

 

7.

Марияна Цочева

главен експерт

 

№ 07/08.04.2021 г. 04 бр.

№ 07/08.04.2021 г.

 

8.

Румен Велинов

главен специалист

 

№ 08/13.04.2021 г. 03 бр.

№ 08/13.04.2021 г.

 

9.

Яна Младенова

счетоводител

 

№ 09/13.04.2021 г. 04 бр.

№ 09/13.04.2021 г.

 

10.

Невена Радоева

началник отдел

 

№ 10/13.04.2021 г. 03 бр.

№ 10/13.04.2021 г.

 

11.

Илия Илиев

главен специалист

 

№ 11/13.04.2021 г. 03 бр.

№ 11/13.04.2021 г.

 

12.

Светлин Божанов

главен експерт

 

№ 12/13.04.2021 г. 04 бр.

№ 12/13.04.2021 г.

 

13.

Анелия Пенчева

главен юрисконсулт

 

№ 13/15.04.2021 г. 04 бр.

№ 13/15.04.2021 г.

 

14.

майор Янчо Тодоров

старши експерт 2-ра степен

 

№ 14/15.04.2021 г. 04 бр.

№ 14/15.04.2021 г.

 

15.

Ташко Ташев

главен експерт

 

№ 15/15.04.2021 г. 04 бр.

№ 15/15.04.2021 г.

 

16.

с-на Диляна Петрова

завеждащ регистратура

 

№ 16/15.04.2021 г. 03 бр.

№ 16/15.04.2021 г.

 

17.

Красимир Вакарелски

главен специалист

 

№ 17/15.04.2021 г. 04 бр.

№ 17/15.04.2021 г.

 

18.

Антоанета Миладинова

начаник на отдел

 

№ 18/15.04.2021 г. 04 бр.

№ 18/15.04.2021 г.

 

19.

Христо Христов

начаник на отдел

 

№ 19/15.04.2021 г. 04 бр.

№ 19/15.04.2021 г.

 

20.

полк. Костадин Костадинов

директор на дирекция

 

№ 20/16.04.2021 г. 03 бр.

№ 20/16.04.2021 г.

 

21.

Кристина Игнатова

асистент

 

№ 21/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 21/19.04.2021 г.

 

22.

Борис Христов

главен експерт

 

№ 22/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 22/19.04.2021 г.

 

23.

подп. Христо Христов

доцент

 

№ 23/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 23/19.04.2021 г.

 

24.

доц. Павлин Козарски

доцент

 

№ 24/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 24/19.04.2021 г.

 

25.

Николай Янков

главен специалист

 

№ 25/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 25/19.04.2021 г.

 

26.

Емилия Улучева

главен експерт

 

№ 26/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 26/19.04.2021 г.

 

27.

Стоян Велев

главен специалист

 

№ 27/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 27/19.04.2021 г.

 

28.

Димитър Хаджиев

главен експерт

 

№ 28/19.04.2021 г. 03 бр.

№ 28/19.04.2021 г.

 

29.

Диана Личева

главен експерт

 

№ 29/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 29/19.04.2021 г.

 

30.

Иван Димитров

главен специалист

 

№ 30/19.04.2021 г. 04 бр

№ 30/19.04.2021 г.

 

31.

Симеон Симеонов

главен специалист

 

№ 31/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 31/19.04.2021 г.

 

32.

подп. доц. Илиян Хутов

доцент

 

№ 32/19.04.2021 г. 03 бр.

№ 32/19.04.2021 г.

 

33.

с-на Сашка Посталкова

завеждащ регистратура

 

№ 33/19.04.2021 г. 04 бр.

№ 33/19.04.2021 г.

 

34.

Цветанка Георгиева

финансов контрольор

 

№ 34/19.04.2021 г. 03 бр.

№ 34/19.04.2021 г.

 

35.

Цветан Каменов

главен специалист

 

№ 35/20.04.2021 г. 04 бр.

№ 35/20.04.2021 г.

 

36.

Валери Чорбаджиев

главен специалист

 

№ 36/21.04.2021 г. 04 бр.

№ 36/21.04.2021 г.

 

37.

Надя Кючукова

младши експерт

 

№ 37/21.04.2021 г. 04 бр.

№ 37/21.04.2021 г.

 

38.

полк. Стефан Кючуков

началник на отдел

 

№ 38/21.04.2021 г. 04 бр.

№ 38/21.04.2021 г.

 

39.

Петя Тумбева

главен специалист

 

№ 39/21.04.2021 г. 04 бр.

№ 39/21.04.2021 г.

 

40.

Ангелина Попова

главен специалист

 

№ 40/21.04.2021 г. 04 бр.

№ 40/21.04.2021 г.

 

41.

Таня  Николова

старши счетоводител

 

№ 41/21.04.2021 г. 03 бр.

№ 41/21.04.2021 г.

 

42.

Николай Ланджев

главен специалист

 

№ 42/21.04.2021 г. 03 бр.

№ 42/21.04.2021 г.

 

43.

Краса Костова

началник на отдел

 

№ 43/21.04.2021 г. 04 бр.

№ 43/21.04.2021 г.

 

44.

Петя Георгиева

главен специалист

 

№ 44/21.04.2021 г. 04 бр.

№ 44/21.04.2021 г.

 

45.

Илия Младенов

главен експерт

 

№ 45/21.04.2021 г. 02 бр.

№ 45/21.04.2021 г.

 

46.

Десислав Беров

главен експерт

 

№ 46/21.04.2021 г. 04 бр.

№ 46/21.04.2021 г.

 

47.

Ирена Маринова

главен експерт

 

№ 47/23.04.2021 г. 04 бр.

№ 47/23.04.2021 г.

 

48.

Венцислав Окев

главен специалист

 

№ 48/23.04.2021 г. 04 бр.

№ 48/23.04.2021 г.

 

49.

Коста Иванов

главен специалист

 

№ 49/23.04.2021 г. 04 бр.

№ 49/23.04.2021 г.

 

50.

Стефан Илиев

главен специалист

 

№ 50/23.04.2021 г. 04 бр.

№ 50/23.04.2021 г.

 

51.

Теодора Кръстева

главен счетоводител

 

№ 51/23.04.2021 г. 04 бр.

№ 51/23.04.2021 г.

 

52.

Светлана Димитрова

главен експерт

 

№ 52/23.04.2021 г. 03 бр.

№ 52/23.04.2021 г.

 

53.

Калина Христова

главен експерт

 

№ 53/23.04.2021 г. 04 бр.

№ 53/23.04.2021 г.

 

54.

Петя Недялкова

началник на отдел

 

№ 54/26.04.2021 г. 03бр.

№ 54/26.04.2021 г.

 

55.

полк. Николай Стоянов

зам. директор Институт по отбрана

 

№ 55/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 55/26.04.2021 г.

 

56.

Илия Стойчев

асистент

 

№ 56/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 56/26.04.2021 г.

 

57.

полк. Петко Бончев

началник на отдел

 

№ 57/26.04.2021 г. 03 бр.

№ 57/26.04.2021 г.

 

58.

Росица Йорданова

асистент

 

№ 58/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 58/26.04.2021 г.

 

59.

подп. Йордан Любенов

главен експерт

 

№ 59/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 59/26.04.2021 г.

 

60.

подп. Йордан Йорданов

главен експерт

 

№ 60/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 60/26.04.2021 г.

 

61.

Мая Пенкова

главен експерт

 

№ 61/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 61/26.04.2021 г.

 

62.

Ива Ранова

главен експерт

 

№ 62/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 62/26.04.2021 г.

 

63.

Валентина Димитрова

главен експерт

 

№ 63/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 63/26.04.2021 г.

 

64.

Десислава Ангелова

старши експерт

 

№ 64/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 64/26.04.2021 г.

 

65.

Атанас Ганчев

главен асистент

 

№ 65/26.04.2021 г. 03 бр.

№ 65/26.04.2021 г.

 

66.

Александър Ранов

старши експерт

 

№ 66/26.04.2021 г. 04 бр.

№ 66/26.04.2021 г.

 

67.

Илчо Велинов

главен специалист

 

№ 67/27.04.2021 г. 04 бр.

№ 67/27.04.2021 г.

 

68.

Мария Стоянова

главен експерт

 

№ 68/27.04.2021 г. 04 бр.

№ 68/27.04.2021 г.

 

69.

Янцислав Янакиев

професор

 

№ 69/27.04.2021 г. 04 бр.

№ 69/27.04.2021 г.

 

70.

Ваня Иванова

старши експерт

 

№ 70/27.04.2021 г. 03 бр.

№ 70/27.04.2021 г.

 

71.

Кармен Александрова

доцент

 

№ 71/27.04.2021 г. 04 бр.

№ 71/27.04.2021 г.

 

72.

Йордан Цветков

главен експерт

 

№ 72/27.04.2021 г. 04 бр.

№ 72/27.04.2021 г.

 

73.

полк. Иван Иванов

началник на отдел

 

№ 73/28.04.2021 г. 04 бр.

№ 73/28.04.2021 г.

 

74.

Димитър Йорданов

главен специалист

 

№ 74/28.04.2021 г. 04 бр.

№ 74/28.04.2021 г.

 

75.

полк. Григор Велев

директор на дирекция

 

№ 75/28.04.2021 г. 04 бр.

№ 75/28.04.2021 г.

 

76.

Александър Колев

доцент

 

№ 76/28.04.2021 г. 04 бр.

№ 76/28.04.2021 г.

 

77.

Андон Лефтеров

главен специалист

 

№ 77/28.04.2021 г. 04 бр.

№ 77/28.04.2021 г.

 

78.

м-р Цветелин Цонев

старши експерт

 

№ 78/28.04.2021 г. 04 бр.

№ 78/28.04.2021 г.

 

79

полк. Марио Ангелов

доцент

 

№ 79/28.04.2021 г. 04 бр.

№ 79/28.04.2021 г.

 

80

Благомир Захариев

главен експерт

 

№ 80/28.04.2021 г. 04 бр.

№ 80/28.04.2021 г.

 

81

Силвия Йорданова

младши експерт

 

№ 81/28.04.2021 г. 04 бр.

№ 81/28.04.2021 г.

 

82

Атанас Геов

главен специалист

 

№ 82/29.04.2021 г. 04 бр.

№ 82/29.04.2021 г.

 

83

Росен Илиев

доцент

 

№ 83/29.04.2021 г. 04 бр.

№ 83/29.04.2021 г.

 

84

Георги Грънчаров

главен специалист

 

№ 84/29.04.2021г.  04 бр.

№ 84/29.04.2021 г.

 

85

м-р Павлина Николова

асистент

 

№ 85/29.04.2021 г. 04 бр.

№ 85/29.04.2021 г.

 

86

Мая Божилова

доцент

 

№ 87/12.05.2021 г. 03 бр.

№ 87/12.05.2021 г.

 

87

м-р Ангел Генчев

Старши експерт

 

№ 88/12.05.2021 г. 04 бр.

№ 88/12.05.2021 г.