Доставка на специализирано оборудване за придобиване на визуални и сензорни данни

Номер ИО: 3-2966/28.11.2019 г.

Номер АОП: 9094876

Състояние на процедурата: Сключен договор за доставка

 

Стартирана:
28.11.2019
Краен срок за подаване на оферти:
09.12.2019