НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И СИСТЕМИ ЗА СИМУЛАЦИЯ“

Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ е съорганизатор на 14-тата научно-практическа конференция „Математическо моделиране и системи за симулация“ (MODS2019). MODS2019 (https://mods.stu.cn.ua), която се провежда в периода 24-26 юни 2019 г. в Чернигов, Украйна. Целта на конференцията е обмяна на опит в научноизследователска, организационна, научна и практическа работа, свързана със съвременните аспекти на математическото моделиране и симулиране на системи в информационните технологии, киберсигурността, екологията, геологията, производството и др.

Полковник доц. д-р Николай Стоянов - заместник-директор на Институт по отбрана, участва в сесия 3 „Съвременни аспекти на математическото моделиране и симулиране на информационни системи” в сътрудничество с партньорите по CyRADARS проекта (https://www.cyradars.net) от Черниговския национален технологичен университет. Представеният доклад се основава на резултатите от CyRADARS проекта и е фокусиран върху процесите на моделиране и анализ на поведението на мрежовия трафик. Работата е финансирана от Програмата на НАТО "Наука за мир и сигурност".