СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ CYBER RAPID ANALYSIS FOR DEFENSE AWARENESS OF REAL-TIME SITUATION

На 27.06.2019 г. в Чернигов, Украйна се проведе семинар по проект Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation (CyDARAS), организиран от екипa на CyRADARS от Националния технологичен университет в Чернигов, Украйна. В семинара се включиха 30 участници, част, от които представители на консорциума по проекта от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (коодрдинатор на проекта), Национален технологичен университет в Чернигов, Украйна, Национален технически университет на Украйна „Игор Сикорски Киевски политехнически институт" и Изследователската лаборатория на Сухопътни войски на САЩ. Освен тях, в работата на семинара участваха представители на Украинската академия на науките, на Украинските въоръжени сили, на малки и средни предприятия в Украйна, на държавни организации с функции –кибер сигурност и отдалечено - проф. Патрик МакДаниел, кодиректор на Лабораторията за сигурност на системната и Интернет инфраструктура, на Университета Пенсилвания, САЩ, външен консултант на проекта. Членовете на консорциума представиха целите, задачите, изследванията и получените резултати по проекта до момента. Дискусията, модерирана от полк. доц. д-р Николай Стоянов, зам.-директор на Институт по отбрана и НАТО директор на проекта, беше изключително продуктивна и постави проблемите, които трябва да намерят решение в контекста на изследванията и работата по проекта.