ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИКЪТ НА ОТБРАНАТА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДИМИТЪР ИЛИЕВ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

Заместник-началникът на обраната генерал-лейтенант Димитър Илиев посети на 31.07 Института по отбрана. В хода на визитата, директорът - полк. д-р Димитър Кирков запозна генерал-лейтенант Илиев със структурата и дейността на Института, както и с материалната и научната му база. Разгледани бяха кабинетите за “Радиоелектронно противодействие” и “Опични лазерни уреди и мостри”, залата за “Контрол на мостри и еталонни образци от вещево имущество на Министерството на отбраната”, отдела „Бойни системи и екипировка” и Централната изпитвателна лаборатория за тилови имущества. Показани бяха контролните мостри и еталонни образци от вещевото имущество на Министерството на отбрана и част от новите образци изпитвателна апаратура, закупени за нуждите на Института. 
Посещението завърши с поднасяне на почетен плакет, юбилейна монета и юбилейна книга „10 години ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА”.