Юли 2020:

Интегриран подход към киберсигурността с фокус върху човешкия фактор

Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO) публикува на интернет страницата си Техническия доклад на Целева изследователска група (RTG) от панела „Човешки фактори и медицина“ (HFM), озаглавен „Интегриран подход към киберсигурността с фокус върху човешкия фактор“ (NATO STO HFM-259).
Групата е създадена през 2015 г. от 7 държави от НАТО и Инициативата “Партньорство за мир” (България, Канада, Германия, Нидерландия, Швеция, Украйна и САЩ), които допринесоха за изследването.

Виж още

Big Data Challenges – Situation Awareness and Decision Support

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ отправя покана за участие с научноизследователски материали, доклади, анализи и др. в списание „Технологии за отбрана и сигурност“. Темата на броя е: „Big Data Challenges – Situation Awareness and Decision Support“. 
В този брой на списанието, ние възнамеряваме да продължим работата по обсъждането и проучването на въпроса как Big Data Challenges – Situation Awareness and Decision Support могат да подпомогнат военните експерти при изясняване на ситуацията и вземането на по-добри решения.

Виж още

СЕРТИФИКАТ рег. № 33 ЛИ/25.06.2020 г., валиден до 26.05.2024 г. 

Институтът по отбрана с поредно доказателство за качество и професионализъм!
На 25.06.2020 г. Централната изпитвателна лаборатория за  тилови имущества в Института по отбрана, след като премина успешно планов надзор по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране" от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” се преакредитира  и разшири обхвата на акредитация с десет показателя - ЗАПОВЕД №А 371/25.06.2020 г. и СЕРТИФИКАТ рег. № 33 ЛИ/25.06.2020 г., валиден до 26.05.2024 г. 

Виж още

Снимка

На 16 юли 2020 г. директорът на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков проведе работна среща с управителя на Центъра за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора (ЦИЕС - Стара Загора) инж. Благовеста Шинева и ръководителя на органа за контрол от вид А към ЦИЕС ЕООД инж. Чавдара Атанасова. На срещата присъства и директорът на дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжения, техника и имущества“ полк. Николай Златанов.

Виж още

Тържественото връчване на дипломата на полк. доц. д-р Николай Стоянов

На 29 юли 2020 г. се проведе тържественото връчване на дипломите на офицерите от випуск „Добруджански – 2020“ – I-ва смяна на ВА „Г. С. Раковски“, завършили специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“.

Първенец на випуска е полк. доц. д-р Николай Стоянов – зам.-директор на Института по отбрана, с успех – отличен 6.00.
Желаем му здраве, лично щастие и професионални успехи!

ЧЕСТИТО!

Виж още