Премини към основното съдържание

Изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната

Изпитвателната лаборатория на Министерство на отбраната (ИЛ на МО) е създадена през 1970 г. Днес лабораторията е отдел ИЛ на МО в състава на дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества” към Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

От 2012 г. лабораторията е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025  „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (ИА БСА). Със Заповед № А 201/31.03.2021г. и Сертификат рег № 60 ЛИ/31.03.2021 г.

Предмет на дейност на лабораторията е провеждане на изпитвания и изследвания на характеристиките на продукти за устойчивост при въздействия на външни фактори:

  • климатични въздействия на: температура, температурен шок, влага и солена мъгла;
  • атмосферни влияния: слънчево облъчване, понижено налягане;
  • механични въздействия на: удар, вибрации, прах, опън и натиск;
  • балистична защита от леки стрелкови и хладни оръжия.