Премини към основното съдържание

Централна лаборатория за измервателна техника

Централната лаборатория за измервателна техника (ЦЛИТ) е създадена с МЗ № 00110/08.08.1970 г. като самостоятелно поделение и е упълномощена от Националния център по метрология да извършва държавна проверка на средствата за измерване, експлоатирани в Българската армия.

През 1998 г., в изпълнение изискванията на европейското законодателство в областта на метрологията и в момента ЦЛИТ има акредитация по стандарт  БДС EN ISO/IEC 17025.

Днес ЦЛИТ е в състава на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и притежава СЕРТИФИКАТ за акредитация № 7 ЛК (със Заповед № А 286/14.05.2021 г. от ИА БСА, валиден до 14.05.2025 г.) да извършва калибриране на средства за измерване в направления:

  • измерване на електрически величини;
  • измерване на радиотехнически величини;
  • измерване на линейни размери;
  • измерване на положително и отрицателно налягане.