deputy-director

 Полк. доц. д-р Николай Тодоров Стоянов

Дата и място на раждане: 03.10.1974 г., град Пирдоп

Кариера

 

2017

Заместник-директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2013 – 2017

Доцент в отдел „Комуникационни и информационни системи и защита на информацията“ в дирекция „Развитие на системите C4I” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2010 – 2013

Началник на сектор „Защита на информацията“ в дирекция „Развитие на системите C4I” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2009 – 2010

Старши експерт в отдел „Комуникационни и информационни системи и защита на информацията“ в дирекция „Развитие на системите C4I” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2006 – 2009

Помощник началник отдел в под. 52750

2003 - 2006

Помощник началник отдел в под. 38040

1999 – 2003

Докторант в Институт за перспективни изследвания за отбраната, ВА „Г. С. Раковски“

1997 – 1999

Командир на взвод в под. 81 отделна бригада

 

 

Образование и квалификация

 

2010

Магистър – „Организация и управление на КИС на ОТФ“ , ВА “Г. С. Раковски”

2008

Магистър – „Национална и международна сигурност“, ВА „Г. С. Раковски“

2003

Доктор – 02.21.07 - Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – ИПИО, ВА „Г. С. Раковски“

1997

Инженер – ВВУАПВО „П. Волов“ – Шумен, Автоматизирани системи за управление (АСУ)

 

 

Чужди езици

Английски – STANAG 6001 на ниво 2-2-3-2

 

 

 

Семейно положение

Семеен, с едно дете